Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Спроба відновити «Друкарь» в 1941 р.

Сергій Білокінь

Зайве казати, що далі цю історію простежив Федір Пилипович Максименко. Під час німецької окупації з оригіналу, що трапився йому, як він казав, серед університетського мотлоху, він зкопіював цікавий документ, датований жовтнем 1941 року:

До Уповноваженого в справах Гуманітарного відділу УАН п. [В.М.] Прилипка.

Доповідна записка

в справі організації і підготовки видання журналу

історії, літератури і культури під назвою "Наше минуле".

В рр. 1918-1919 видавниче т-во "Друкар" видавало журнал історії, літератури та культури "Наше минуле", під ред. П.І.Зайцева та при ближчій участі В.Л.Модзалевського, Г.І.Нарбута і В.В.Міяковського. Бажаючи розпочати роботу по підготовці до продовження цього журналу з наступного року, прошу дозволити вести організаційну роботу щодо збирання матеріалу для перших книжок журналу тим часом при УАН, поки з’ясуються видавничі можливості. До ближчої участи в редагуванні журналу вважаю за необхідне запросити К.М.Мельник-Антонович, С.М.Драгоманова, О.П.Косач-Кривенюк, В.Г.Кричевського та Д.М.Ревуцького. Книжки мають бути розміром біля 15 друк.[ованих] аркушів. Періодичність видання буде встановлено далі, але не менше 6 книжок на рік.

Програм журналу має залишатися той самий, який був раніще:

Статті і розвідки з історії України, українського письменства, культури та мистецтва.

Мемуари та листування історичних діячів.

Невидані літературні твори з українського письменства.

Матеріали до побутової історії і історії громадсько-національного руху на Україні.

Критично-бібліографічний відділ.

Хроніка культурного життя.

15.Х.1941. В.Міяковський

Резолюція: «Дозволяється проводити організаційну підготовчу роботу з тим, щоб коли розпочне роботу УАН, представити конкретний план роботи до Президії Ак.[адемії] Н.[аук]». 21.Х.1941.

Орієнтовний зміст першого (6-го числа):

Антонович К.М. [Катерина Миколаївна; 1859-1942]. Спогади про М.П.Старицького.

Пам’яти В.Л.Модзалевського та Г.І.Нарбута.

Міяковський В. [Володимир Варлаамович; 1888-1972]. З молодих років В.Б.Антоновича.

Моргилевський І.В. [Іполит Владиславович; 12 IX 1889 – 7 XII 1942]. Свята Софія.

Косач О.П. [Косач-Кривинюк Ольга Петрівна; 1877-1945]. Спогади про батька [170].

Кричевський В.Г. [Василь Григорович; 19 XII 1872 – 15 XI 1952].

Драгоманов С.М. [Світозар Михайлович; 29 VI 1884, Швейцарія – 4 XII 1958].

Ревуцький Д.М. [Дмитро Миколайович; 24 III 1881 – 29 XII 1941]. Молодий Лисенко (Хорові гуртки, робота серед молоді).

Полиця антиквара-бібліофіла. Останнє число "Літературно-наукового вісника" [171].

Архів літературний. Міяковський В. Українські вірші О.О.Навроцького.

Архів історичний. Модзалевський В.Л. [Вадим Львович; 1882-1920]. До історії архівної справи на Вкраїні [172].

Втім, не на те приходили в Україну німці, щоб розбудовувати українську культуру. З видавничих заходів Міяковського не вийшло нічого [173].

Примітки

170. Невдовзі опубліковано: Косач-Кривинюк Ольга Петрівна (26 V 1877, Звягель – 11 XI 1945, Авгсбург). Батько Лесі Українки // Наші дні. Львів, 1943. Жовтень. Ч. 10. С. 4-5: 2 іл.

171. Згадуючи, як 1914 року ЛНВ був "припинений силоміць […] царською адміністрацією", Володимир Дорошенко писав: "Олесь і М.Грушевський теж виїхали тоді за кордон, але ЛНВісник виходив і без них аж до 1920 р. за редакцією М.Зерова і вмер знову насильницькою смертю вже з руки большевиків; так само як і бібліографічний журнал "Книгар", де також душею був М.Зеров після того, як основник його В.Королів-Старий виїхав за кордон" (Дорошенко Вол. Літературно-Науковий Вісник // Українські бібліологічні вісті. Авгсбург, 1948. С. 17).

172. Пор.: Верба Ігор Володимирович (нар. 30 X 1962, Київ). Спроби відновлення Української Академії наук у Києві, Кінець 1941 – середина 1942 рр. // Український історик. Ч. 124-127. 1995. С. 87-99.

173. Білокінь С. Про видання, заборонені на стадії верстки, або тиражі яких було знищено, 1920-1941 // До джерел: Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Том ІІ. К.; Л., 2004. С. 563-565.