Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Біографічні матеріали

Статті про творчість Сергія Білоконя

Кузьменко О., Побожій С. Праці С.Білоконя про Георгія Нарбута // Народний митець: Тези доповідей та повідомлень до наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження Г. Нарбута. Суми, 1986;

Кузьменко О.Д. Сергій Білокінь: Бібліографічний покажчик. К., 1989.

Митці України: Енц. довідник. К., 1992. С. 70.

Мистецтво України: Енциклопедія. Том 1: А-В. К., 1995. С. 205.

Мистецтво України: Біографічний довідник. К., 1997. С. 64.

Хто є хто в Україні. К., 1997. С. 44.

Гирич Ігор. Оборонець і дослідник національної культурної спадщини // Пам’ятки України. 1998. Ч. 3-4 (120-121). С. 139-144.

Ткачова Л. Білокінь С.І. // Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довідник. К., 1998. С. 16-17.

Ковальчук О.О. Білокінь С.І. // Енциклопедія історії України. Том 1: А – В. К.: Наукова думка, 2003. С. 286.

Ковальчук Олена. Білокінь С.І. // Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник. Вип. 2. Ч. 1. К.; Львів, 2003. С. 23-24.

Романів О.М. Білокінь С.І. // Енциклопедія Сучасної України. Том 2: Б – Біо. К., 2003. С. 812.

Хто є хто в Україні? К.: К.І.С., 2004. С. 60.

Швидкий В.П. «Масовий терор» С.Білоконя і новітні праці з історії голодомору: Текстологічні спостереження // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Збірник статей. Вип. 7. К., 2004. С. 516-520.

Топачевський Андрій. Не тільки як трагедія // Київ. 2005. № 6. С. 9-12.

Інститут історії України НАН України, 1936-2006. К., 2006. Покажчик.

Шевченківські лауреати, 1962-2007: Енц. довідник / Автор-упорядник М.Г.Лабінський. Вид. друге, змінене і доповнене. К.: Криниця, 2007. С. 66-67: світлина.

Інші статті зі згадками про творчість Сергія Білоконя

Щербицький В.В. Про роботу по виконанню в республіці рішень XIX Всесоюзної конференції КПРС, липневого і вересневого (1988 р.) Пленумів ЦК КПРС: Доповідь… на Пленумі ЦК Компартії України 10 жовтня 1988 року // Рад. Україна. 1988. 11 жовтня. № 233 (20335). С. 3.

Сарбей В. Як нам ставитися до М.Грушевського? // Рад. Україна. 1988. 27 серпня. № 197 (20299). С. 2.

Симоненко Р.Г. Правда історії – вірність історії // Комуніст України. 1988. № 9 (751). С. 81-82.

Клід Богдан. Історія і політика: Боротьба навколо спадщини Михайла Грушевського // Український історик. Том 110-115. 1991-92. С. 187-190, 192-194.

Klid Bohdan W. The Struggle Over Mykhailo Hrushevs’kyi: Recent Soviet Polemics // Canadian Slavonic Papers. Vol. XXXIII. 1991. March. № 1. P. 34-36, 38-40.

Лучка-Ґай Елізабет. Чи був Володимир Вернадський українським націоналістом // Сучасність. 1997. № 1. С. 89-96

Немировский Е. «Библиологические известия» // Книжное обозрение. 1997. № 29. С. 19.

Інтерв’ю Сергія Білоконя для засобів масової інформації

«Бачити відблиски історії в краплині запротокольованого факту…»: [Интервью] // Вісник Книжкової Палати. К., 2002. № 3 (68). С. 6-7: 2 илл.