Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Додаток 2.
Список авторів журналу «Наше минуле»

Сергій Білокінь

Наведений нижче список вчених-україністів, що співробітничали з журналом «Наше минуле», документує інтелектуальний потенціал Української державності 1917-21 років. Ще не поділений на тих, що лишились на території, і – емігрантів, цей перелік виявляє реальні можливості українських науковців, коли вони працювали над спільним, як тепер кажуть, проектом. Кілька осіб з-поміж них у найближчі за тим місяці й роки померли, – начебто своєю смертю (Каманіна, Матушевський, Модзалевський, Нарбут, Сушицький, Широцький), кілька виїхало на еміграцію (Антонович, Бем, Біднов, Дорошенки, Зайцев, Лепкий, Лотоцький, Огієнко, Онацький, Прокопович, Шульгин), декілька протягом двох десятків років були репресовані (Василенко, Гиляров, Грушевський, Дурдуковський, Ернст, Єфремов, Зеров, Кисіль, Кримський, Макаренко, Міяковський, Ніковський, Романовський, Таранушенко, Шміт та ін.).

Свою роль відіграло визначення кордону по Збручу, яким Західну Україну було відділено від Наддніпрянщини чи Великої України. Разом цей список показує масштаб руїни, якої зазнала держава. Створення «філософського пароплава» вважається в Росії великим злом і втратою для культури. Ми бачимо масштабніші втрати, організовані в інший спосіб.

«Наше минуле». 1919. Січень-квітень. № 1-2. С. 4 обкл.: «Брати участь в журналі до цього часу дали згоду: І. Айзеншток, Д. Антонович, акад. Д. Багалій, В. Барвинський, А. Бем, проф. О. Біднов, О. Білецький, М. Біляшевський, В. Бойко, проф. М. Василенко, С. Гай, С. Гиляров, прив.-доц. О. Грузинський, проф. О. Грушевський, прив.-доц. М. Гудзій, Ол. Гуцало, проф. В. Данилевич, Вол. Дорошенко, Д. Дорошенко, О. Дорошкевич, В. Дурдуковський, проф. Д. Еварницький, Ф. Ернст, Сергій Єфремов, М. Жученко, Пав. Зайцев, М. Зеров, Ю. Іванов-Меженко, А. Каманіна, І. Каманін, О. Кисіль, акад. Б. Кістяковський, д-р К. (sic) Кревецький, акад. А. Кримський, д-р Ф. Колесса, д-р Ів. Крипякевич, акад. Ор. Левицький, проф. Б. Лепкий, О. Лотоцький, М. Макаренко, М. Марковський, Ф. Матушевський, В. Міяковський, Мих. Могилянський, В. Модзалевський, проф. Г. Нарбут, А. Ніковський, проф. І. Огієнко, Є. Онацький, Ів. Оппоков, проф. Г. Павлуцький, д-р Й. Пеленський, Є. Перфецький, М. Плевако, В. Прокопович, д-р Ів. Раковський, В. Романовський, д-р С. Рудницький, проф. М. Сагарда, проф. Іл. Свєнціцький, Оп. Сластіон, Ф. Слюсаренко, проф. І. І. Соколов, О. Соловій (Соловйов), П. Стебницький, Гн. Стеллецький, проф. М. Сумцов, проф. Ф. Сушицький, С. Таранушенко, проф. К. Тіандер, М. Цікаловський, прив. -доц. Д. Шелудько, проф. Ф. Шміт, О. Шульгин, проф. К. Широцький, В. Щербаківський, Д. Щербаківський, В. Щербина, д-р В. Щурат і инші особи».