Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Преса про «Друкарь»

Сергій Білокінь

Ще одне історичне джерело, яке не можна обминути, – матеріали періодичної преси. Що до «Книгаря», то перше київське «Друкареве» видання, про яке він повідомив, було інше. У квітневому числі повідомлялося: «Видавництво «Друкарь» друкує книжку Д.Дорошенка «По рідному краю» (дорожні вражіння й замітки)» [47]. Як бачим у хронологічній перспективі, насправді Дорошенкова книжка вийшла не тоді, а за рік [48].

Докладні відомості з’явились у червні 1918 року:

«Видавниче Т-во «Друкарь» у Київі виготовляє до друку й друкує серію шкільних підручників для початкових, вищих початкових та середніх шкіл. На біжучий шкільний сезон 1918/19 року мають бути готовими:

Антонович [Петро о.]: Історія Старого й Нового Завіту для початкових шкіл з 20 малюнками. Частина малюнків заказана в Лейпцигу.

Білоусенко [Лотоцький Олександр Гнатович]: Читанка ч. І, ІІ, ІІІ.

Його-ж: Історична хрестоматія для середніх шкіл.

Басараб [П.] : Задачник для початкових шкіл ч. ІІ [49].

Голоскевич [Григорій Костянтинович]: Правописний словничок, четверте видання з наголосами й з короткими правилами граматики.

Русова [Софія Федорівна]: Початкова географія під редакцією географичної комисії Т-ва Шкільної Освіти [50].

Окрім підручників Т-во закіньчило друковати перший том повного зібрання творів Лесі Українки» [51].

Можливо, на другу половину 1918 року припадає вихід у світ капітальної праці Василя Бойка [52] «Марко Вовчок : Історико-літературний начерк : З біографією письменниці і покажчиком літератури» (К., 1918. 240 с.) [53], яку 1923 року було навіть перевидано. А восени читачі довідались:

«Вид. Т-во «Друкарь» в близькому часі випускає з друку такі книжки:

П.Антонович. – Закон Божий;

Л.Українка. – Твори, т. І-VІІ;

К.Шероцький. – Історія Українського Мистецтва, т. І-ІІ,

Його ж. – Українська Архітектура;

П.Бесараб. – Задачник до початкового курсу аритметики, ч. ІІ» [54].

Як видно, громадськість ретельно стежила за інформаціями «Книгаря» і вітала його плани. У статті про Лесю Українку Микола Бейєр писав: «Київське видавництво «Друкарь» збірається видати всі писання Лесі Українки. В добрий час!» [55]. У видавничому плані «Друкаря», як побачимо нижче, було зазначено: «Виготовано до друку томи ІІ, ІІІ, ІV, V». Семитомник Лесі Українки вийшов у «Книгоспілці» дещо пізніше – у 1923-25 роках, а дванадцятитомник – у 1927-30 роках. Не виключено, що за основу одного з них, принаймні, першого, було узято той самий рукопис «Друкаря», підготовлений в буремні часи української державності. Сумнівно, щоб у ті непрості часи різні люди паралельно готували різні семитомники тієї самої письменниці.

Примітки

47. Видавнича хроника // Книгарь. 1918. Квітень. Число 8. Стовп. 480.

48. Україномовна книга у фондах. Т. 2.С. 392. № 7533.

49. Вийшло дві частини: Україномовна книга у фондах. Т. 2. С. 249. № 6437-6438.

50. Русова С.Ф. Початкова географія / Під ред. Географічної комісії «Т-ва шкільної освіти». Вид. 2-3. К., 1918. 118 с.; Умань: Вид-во Т-во «Друкарь», Електр. друк. «Печать» Галкін, 1918. 118 с. Див.: Україномовна книга у фондах. Т. 2. С. 331. № 7046-7047.

51. Видавнича хроника // Книгарь. 1918. Червень. Число 10. Стовп. 608; Україномовна книга у фондах. Т. 2. С. 350. № 7214.

52. Бойко Василь Сидорович (1892 – 1938), гром. і політ. діяч, вчений – літературознавець. 1917 – випускник Київ. ун-ту, член Головної студентської ради і виконавчого губ. к – ту Київщини. Член ЦК УПСФ. Від УПСФ делегований у ЦР і Малу раду, був її секретарем. Член комісії ЦР для розробки проекту статуту автономії України. Член Головної комісії в справах виборів до Укр. Уст. зборів і редактор “Вістей Головної комісії”. 1918 відійшов від політичної діяльності. – Тв.: Формалізм і марксизм: [До дискусії про форму і зміст в літературі] // Червоний шлях. 1926. № 11 / 12. С. 141 – 164.

Дж.: Кравців Б. Розгром українського літературознавства 1917-1937 рр. // Збірник на пошану українських учених, знищених большевицькою Москвою / Ред. Марія Овчаренко. Париж; Чікаго, 1962. С. 237 (= ЗНТШ. Том CLXXIII); Історія Академії наук України, 1918-1923 : Док. і мат. К. : Наукова думка, 1993. С. 229; Історія Національної Академії Наук України, 1929-1933 : Док. і мат. К., 1998 С. 32; Костюк Григорій. Сталінізм в Україні (Генеза і наслідки) : Дослідження і спостереження сучасника. К. : Смолоскип, 1995. С. 185; Українська Центральна рада : Док. і мат. У 2 тт. Т. 1. К. : Наукова думка, 1996. С. 20, 32, 49, 55, 58, 67, 73, 78, 79, 80, 89, 94, 95, 97, 111, 165, 173, 228, п. 99, п. 172; Т. ІІ. №№ 98, 158.

53. Україномовна книга у фондах. Т. 2. С. 251. № 6456.

54. Видавнича хроника // Книгарь. 1918. Серпень-Вересень. Число 12-13. Стовп. 790.

55. Бейєр Микола. На спогад співця краси Лесі Українки // Селянське слово. К., 1918. 4 серпня. № 11. С. 3.