Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Праці про масовий та індивідуальний терор в СРСР

Окремі видання

Статті загального змісту у журналах і збірниках

Personalia

Окремі видання

Масовий терор як засіб державного управління в СРСР: Джерелознавче дослідження. К., 1999. 448 с.

Рец.:

Борута Ганна. До редакції «Критики» // Критика. 2000. Ч. 10 (36). С. 31;

Грицак Ярослав. Чорні книги червоного терору // Критика. 2000. Травень. Ч. 5 (31). С. 4-6;

Його ж. До редакції «Критики» // Критика. 2000. Ч. 10 (36). С. 31;

Дашкевич Ярослав. Чи буде в Україні суд над комунізмом? // Нескорена нація. Львів, 1999. Листопад. № 15-16 (155-156). С. 2;

Демченко Тамара. Анатомія тоталітаризму // Сіверянський літопис. 2000. Березень-квітень. № 2 (32). С. 163-168;

Дзюба Іван. Література автентичного жаху // Веч. Київ. 1999. 1 грудня. № 260 (16437). С. 5;

Його ж. «Найстрашніше… – самі документи історії» // Слово і час. 2000. № 1 (469). С. 67-68;

Його ж. … все на тій же «одній шостій» // Жива вода. 2002. Лютий. № 2 (126). С. 2;

З архівних схронів // Літ. Україна. 1999. 23 грудня. № 46 (4962). С. 8;

Дражевська Любов. Зустріч на сторінках книги із жертвами репресій // Віра. Livingston, NJ, USA. 2000. Квітень-червень. Ч. 2 (98). С. 15;

Заєць Василь. Сокира проти писанки // Культура і життя. 2004. 14 липня. № 25 (4090). С. 3;

Іваненко Леонід. Перспективи інформатизації в словникарстві // Українські термінологічні словники з мистецтвознавства й етнології: Досвід складання, проблеми та перспективи підготовки. К.: Ант, 1999. С. 22-23;

Кіпіані Вахтанґ. Історик Сергій Білокінь нарешті поквитався з КДБ // Україна молода. 1999. 27 листопада. № 222 (1296). С. 5;

Кипиани Вахтанг. Главная книга о прошлом // Киевские ведомости. 2002. 20 февраля. № 38 (2552). С. 8;

Косюк Л. Книжка, яку вивчатимуть нащадки // Шлях перемоги. 1999. 1 грудня. Ч. 47 (2378). С. 2;

Лесин Володимир. Як діяла машина злочинів… // Освіта. 2000. 13-20 вересня. № 40 (4860). С. 5;

Лисенко Микола. Червоний терор в СРСР: Правда, яку треба знати всім // Народна газета. 2000. 17-22 листопада. № 45 (474). С. 6;

Лисенко Микола. Червоний терор // Нове життя. Бровари, 2000. 6 грудня. № 95 (9194). С. 4;

Овсієнко Василь. Антирадянська книжка // Права людини. Харків, 1999. 15-31 грудня. Ч. 25 (184). С. 6-8; Вісті тижня. К., 2000. Січень. № 1 (24). С. 4; Політика і культура (ПіК). 2000. № 4. С. 60-61;

Його ж. Репресована країна // Влада і політика. 2001. 23 лютого – 1 березня. № 7 (51). С. 24;

Роженко Михайло. Репресована Україна 1917-1941 років

Романюк Павло. «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР» // Молода Галичина. 1999. 14 грудня. № 133 (7755). С. 2-3; Визвольний шлях. 2000. Кн. 2 (623). С. 96-101;

Сергійчук Володимир. Зболеним голосом правди // Урядовий кур»єр. 2001. 13 лютого. № 27 (1954). С. 8;

Стус Дмитро. Відчуття, потверджені фактами // Книжник-review. 2002. Січень. № 2 (35). С. 11;

Хорунжий Юрій. Червоний терор // Укр. слово. 2000. 10-16 лютого. Ч. 6 (3006). С. 7;

Його ж. Вироби з людського матеріалу // Зона. Кн. 16. К., 2002. С. 319-322;

Чорногуз Ярослав. Євгеніка зі знаком мінус // Укр. культура. 2000. № 7-8 (908). С. 8;

Шаповал Юрий. Особенности «национального ориентирования» // Зеркало недели. 2000. 12 августа. № 32 (305). С. 17;

Його ж. До редакції «Критики» // Критика. 2000. Ч. 10 (36). С. 30;

Його ж. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії. К.: Генеза, 2001. С. 416-434;

Швидкий Василь // Молода нація: Альманах. К.: Смолоскип, 2003. № 3 (28). С. 234-239;

Шудря Микола. «Перековка» під розстрілом // Демократична Україна. 2001. 22 лютого. № 25 (22586). С. 4;

Шуляк М. Щоб не повторилися трагедії // Освіта України. 2000. 9 лютого. № 6 (182). С. 10. Пор.: The Books from Ukraine: Catalogue. Kyiv: Druk, 1999. № 4. P. 2: Ц[іна] – 45.50 [ам. дол.].

 

Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-1941 рр.: Автореф. дис. … доктора іст. наук. К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства, 2000. 35 с.

Механизм большевицкого насилия: Конспект исследования. К., 2000. 128 с.

«Музей України; Збірка П.Потоцького»: Доба, середовище, загибель. К., 2002. 251 с. 12 арк. Обкладинка В.Юрчишина.

Рец.:

[Захаркін Ст. Анотація] // Критика. 2002. Вересень. Ч. 9 (59). С. 20;

Даниленко В.М. // Спеціальні історичні дисципліни; Питання теорії та методики: Збірка наукових праць пам’яті відомого вченого-історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського. Число 10. Част. 2. К., 2003. С. 428-430;

Люта Тетяна // Український гуманітарний огляд. Вип. 9. [К.: ] Критика, 2003. С. 253-257;

Солонська Наталія. Розстріляний патріотизм // Вісник Книжкової палати. 2002. № 11 (76). С. 13-15;

Хорунжий Юрій. Поновлено в пам’яті // Літ.Україна. 2003. 12 червня. № 23 (5015). С. 4;

Хорунжий Ю. Поновлено в пам’яті // Робітнича газета. 2003. 20 травня. № 72 (13229). С. 3;

Шудря Микола. Голограма «Музейної скарбниці» // Українська культура. 2003. № 5 (932). С. 15-16: іл.

 

На зламах епохи: Спогади історика. Біла Церква: О.Пшонківський, 2005. 336 с.

Нові студії з історії большевизму, І-ІІІ. К., 2006. 312 с.

Нові студії з історії большевизму, І-VІІІ. Вид. 2, розширене й доповнене. К., 2007. 412 с.

Статті загального змісту у журналах і збірниках

ХХ з’їзд КПРС на півсторічній відстані // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 10. К.: Ніка-Центр, 2006. С. 100-111.

«Бібліологічні вісті»: місце в культурі // Вісник Книжкової палати. К., 1996. Вип. 3. С. 7-10.

Більшовизм: механіка тотального винищення населення // Сучасність. 1998. Ч. 4. С. 58-89; Ч. 5. С. 71-95.

Винищення українського духівництва у 1930-х роках // Другий Міжнародний конгрес україністів: Доповіді і повідомлення. Історія. Ч. ІІ. Львів, 1994. С. 81-85.

Виступ на Всеукраїнському форумі антикомуністичного антиімперського фронту 21 лютого 1993 року // Православний вісник. К., 1993. № 1-3. С. 71-72.

Відозва С.Білоконя до Генерального прокурора України М.О.Потебенька // Визвольний шлях. 2000. Кн. 2 (623). С. 101-110.

Вірний сталінець Ленін: Невідомі документи // Літ. Україна. 1995. 28 вересня. № 33-34 (4650-4651). С. 7. Публікація невідомих документів Леніна часів голоду 1921 р.

Влада і духівництво: Революція і громадянська війна // Нариси історії укр. інтелігенції (перша пол. XX ст.). У 3-х кн. Кн. 1. К., 1994. С. 122-129, 131-132;

Посилення антирелігійної політики держави // Там само. Кн. II. С. 44-57.

Втрати української культурної спадщини під час голоду 1922 року // Могилянські читання 2004: Зб. наук. праць. К., 2005. С. 77-98.

Голодомор в Україні у ХХ столітті: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Будапешт; Ужгород, 2003. С. 80-100.

Голодомор і становлення «соціалістичного реалізму» в мистецтві // Образотворче мистецтво. 2003. № 2. С. 40-43.

Голодомор і становлення соцреалізму як «творчого методу» // Сучасність. 2003. № 7-8 (507-508). С. 98-110.

Голодомор та інші механізми терору // Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Київ, 15 листопада 2002 р. К., 2003. С. 91-98.

Голодомор у нашій історії: [Передмова] // Демченко Тамара Павлівна. Колективізація та Голодомор 1932-1933 рр. на Чернігівщині: Навчальний посібник. Чернігів, 2007. С. 7-9.

Джерелознавчі проблеми вивчення слідчих справ НКВД // Розбудова держави. 1992. Ч. 6. С. 29-37.

Доля української національної аристократії // Генеза. Кн. 1. К., 1996. С.132-148.

Доля членів Центральної Ради в СССР // Визвольний шлях. 2000. Кн. 1 (622). С. 14-26.

Дослідження історії УАПЦ (1921-1930-ті роки) у незалежній вітчизняній та зарубіжній історичній літературі // Україна XX ст.: Зб. статей. К., 1993. С. 86-106.

Думки з приводу: [Літ. дискусія в Україні, 1925-1928] // Авторитет. К., 1989. С. 312-314.

Збагачена руда творчості: [Передмова] // Шудря Євгенія. Подвижниці народного мистецтва: Біобібліогр. нариси. Зошит 2. К., 2005. С. 9-10.

Зізнання С.Глеваського про грабування української культурної спадщини за більшовиків // Пам"ятки України. 2001. Ч. 4 (133). С. 92-109.

Індивідуальний терор // Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ-ХХ ст.: Іст. нариси. К.: Наукова думка, 2002. С. 208-217.

Календар передколгоспної України: Післямова // Воропай Ол. Звичаї нашого народу. Т. ІІ. К., 1991. С. 435-442.

Комуністичне насильство з погляду адміністрації СРСР // Проблеми історії Украни: Факти, судження, пошуки. Вип. 7. К., 2003. С. 24-29;

Геноцид українського народу: Історична пам’ять та політико-правова оцінка; Міжнародна науково-теоритична (sic) конференція (Київ, 25 листопада 2000 р.): Матеріали. К.; Нью-Йорк: М.П.Коць, 2003. С. 28-36.

Крутяни // На службі Кліо: Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльности. К. та ін., 2000. С. 444-459.

Культвандалізм в Україні: середина тридцятих у Києві // Артанія. 2004. Кн. 6. С. 92-94.

Культурно-національне життя України 1917-41 років і державний масовий терор // Україна: національна ідея: Матеріали Міжнар. наук. конф. 23 квіт. 2002 р. / М-во освіти і науки України; Ін-т історії [України] НАН України та ін. К., 2003. С. 672-685.

Лук’яненко Левко. Нюрнберг-2 // Геноцид українського народу: Іст. пам’ять та політ.-прав. оцінка: Мат. К.; Нью-Йорк: М.П.Коць, 2003. С. 44-45, 71.

Масовий терор і голодомори як втілення протиєвгенічної політики більшовиків // Голод-геноцид 1933 року в Україні: Історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків: Міжнародна науково-теоретична конференція. Київ, 28 листопада 1998 р.: Матеріали. К., Нью-Йорк: М.П.Коць, 2000. С. 63-83.

Масовий терор і голодомори як втілення протиєвгенічної політики більшовиків // Держави, суспільства, культури: Схід і Захід: Зб. на пошану Яр. Пеленського. Нью-Йорк, Н.Й.: Вид-во Росс, 2004. С. 103-122. Підп.: Serhij Bilokin’.

Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-41 рр. // Всеукраїнський конгрес з оцінки злочинів комунізму в Україні: Мат. наук.-практ. конф. К., 2001. С. 56-60.

Машина тотального знищення: Штатний розпис НКВД УССР на 1 січня – 31 грудня 1937 р. // Вечірній Київ. 1997. 21 серпня. № 178 (15832). С. 4-5, 8; Кому був вигідний голодомор? К., 2003. С. 27-53.

Механізм масового винищення людей за більшовиків // Генеза. К., 1998. Т. 1-2. С. 126-133.

Механізми нищення культури українців // Артанія. Кн. 3. 1997. С. 15-17.

Механізми державного масового терору в історичній практиці СРСР // Плав’юк Микола. Україна – життя моє. Том 3. К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2002. С. 591-610.

Механіка державного масового терору в Україні // ЗНТШ. Т. 238: Праці Іст.-філос. секції. Львів, 1999. С. 254-347.

На полицях спецфондів у різні роки // Слово і час. 1990. № 1. С. 69-76.

Нарбутівський збірник // Збереження історико-культурних надбань Глухівщини: Матеріали Другої науково-практичної конференції (17 квітня 2003 р.). Глухів, 2003. С. 76-85.

Начерк історії Київської митрополії 1920-27 років // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Збірник статей. Вип. 7. К., 2004. С. 351-367.

Нові дослідження комуністичних репресій [на Київщині] // АНТ. 2000. № 4-6. С.132-135.

Особливості соціальної політики тоталітарного радянського режиму в контексті євгеніки // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. К.: Наукова думка, 2003. С. 575-587, 593-597.

Пам’ятки УАПЦ 1921 року в Києві // Відомості Митрополії УАПЦ у діяспорі. Лондон, 1997. Ч. 4. С. 19-29; Пам»ятки України. 1997. Ч. 3. С. 66-73.

Період чрезвичайок // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 4. К., 2001. С. 308-316; Вип. 5. К., 2001. С. 160-166.

Перший том «Українського музею» (1927) // Український музей. Зб. 1. Репринтне перевидання [книжки] 1927 року. К.: Фенікс, 2007. С. 4-23.

Пляновість большевицького терору і його наслідки: Новий погляд на внутрішню політику СССР // Визвольний шлях. 1999. Кн. 3 (612). С. 276-289.

Повсякденні турботи повоєнних книгознавців (із листування Федора Максименка) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 11. К., 2007. С. 229—298.

Покрайні записи на примірнику «Літ. пародій» 1927 року // Літ. панорама 1989. К., 1989. С. 244-246.

Початок кар’єри й історія моєї збірки: [Спогади] // Сучасність. Ч. 2 (526). С. 81-114.

Православні єпархії України 1917-1941 рр. // Історико-географічні дослідження на Україні: 36. наукових праць. К.: Наукова думка, 1992. С. 100-120.

Про видання, заборонені на стадії верстки, або тиражі яких було знищено, 1920-1941 // До джерел: Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Том ІІ. К.; Л., 2004. С. 554-602.

Про достовірність слідчих справ 1930-х років // Матеріали Міжнародного конгресу політичних в’язнів комуністичних режимів (Київ, 7-8 листопада 1995 року). К., 2001. С. 104-112.

Про крутян-гімназистів // Альманах Укр. Народного Союзу 1999. Парсіппані, Н.Й., б.р. С. 84-90.

Про таємниці мадрідського двору // Наше минуле. Ч. 1. 1993. С. 17-38.

Проблема, важливішої за яку в нас немає: [Про євгеніку] // Кур"єр Кривбасу. 1996. Ч. 57-58. С. 19-25.

Регабілітація українського поміщицтва // Альманах Укр. Народного Союзу 1997. Джерзі Ситі; Н.Й., б. р. С. 118-121.

Репетиція беззаконь: Судовий процес над «Спілкою визволення України» // Україна. 1989. № 37. С. 13-15; № 38. С. 20-21.

Репресії проти музейників у ряду різних типів терору // Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ століття. К.: Златограф, 2004. С. 27-35.

Розгром київського єпархіального управління 1923 року // Київська старовина. 1999. № 1 (325). Січень-лютий. С. 89-106.

Руйнування Києво-Печерської Лаври: Із книги спогадів // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. Вип. 8. К., 2005. С. 398-408.

Середина тридцятих у Києві: Із книжки «Музей України: Збірка П.Потоцького» // Київ і кияни: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. Вип. 3. К.: Кий, 2003. С. 170-183.

Система обліків, анкетування й паспортизації населення як інформаційна основа державної політики масового терору: Ч.1 // Матеріали Всеукраїнської конференції […] «Злочин без кари». К., 1998. С. 42-73; Архівно-слідчі справи репресованих. К., 1998. С. 51-56.

Слідчі справи ЧК-ҐПУ-НКВД-КҐБ як історичне джерело // Альманах Укр. Народного Союзу на рік 1996. Джерзі Ситі; Н.Й., б. р. С. 123-128.

Соціальна революція в СРСР і пам’ятки Золотоверхого Києва // пам’ятки України. 2004. Ч. 2 (143). С. 96-106; Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення. К., 2004. С. 39-43 (Софійські читання. Вип. 2).

Спадщина Межигірського монастиря в умовах тоталітаризму // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 6. К., 2002. С. 239-250.

Становлення соцреалізму як «творчого методу» // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. К.: Наукова думка, 2003. С. 185-199, 216-219.

Сторінками загиблого «Діаріуша» [Г.І.Нарбута] // пам’ятки України. 1998. Ч. 1. С. 30-57.

Теорія й практика комуністичного терору в СРСР: Виступ на громадському суді над КПРС (Київ, 7 листопада 2001 року) // Кур"єр Кривбасу. Кн. 151. 2002. Червень. С. 147-164.

Терор голодом: міркування про характер державності в Україні 1920-1930 років // Голодомор 1932-1933 років: основні дійові особи і механізми здійснення: Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції (Київ, 28 листопада 2003 р.). К., 2004. С. 10-29.

Типи масового терору й голодомор // Громада. Будапешт, 2004. Січень-лютий. № 1. С. 5-7.

Українська гуманітарна наука в період більшовицького режиму // Проблеми державного будівництва в Україні, Вип. 13: Матеріали міжнар. наук.-практ конф. проф.-викл. складу / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти Мін-ва освіти і науки України; Київ. міжнар. ун-т. К., 2007. С. 9-23.

Управління державним терором, 1-10 // Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ-ХХ ст.: Іст. нариси. К.: Наукова думка, 2002. С. 496-534.

Церковна інтелігенція Наддніпрянщини в 1917-1920 рр. // Проблеми історії України. Вип. 2. К., 1992. С. 19-24.

Червоний терор у Криму, 1920-1921 рр. // Крим в історичних реаліях України: Мат-ли наук. конф. К., 2004. С. 216-227.

Чи маємо ми історичну науку? // Наше минуле. Ч. 1. К., 1993. С. 4-16.

Що говорила пам’ять землі, коли були закриті архіви: Биківня й Вінниця в історіографії терору // Биківнянські жертви, або Як працювала «Вища двійка» на Київщині: Док. та мат. / Автор-укладач А.І.Амонс. К., 2007. С. 13-63. 204 примітки. 3 арк.

Що таке «єдиний совєтський народ»? // Третій Міжнародний Конгрес україністів: Історія. Харків, 1996. С. 158-163.

Юрієві П’ядику – 95 // Відкритий архів. Том І. К.: Критика, 2004. С. 644-646.

The Kiev Patriarchate and the State // The International Рolitics of Eurasia, Vol. 3. Armonk, N.Y.; London, England, c 1995. P. 182-201.

The Mechanism of State Policy of Mass Terror: USSR, 1917-1941 // International Congress «The Evaluation of the Crimes of Communism». Vilnius, 2000. P. 57-58.

Personalia

Бойчук М.Л.

З-під неправди // Україна. 1988. № 9. С. 11-12, 2 вкл.;

Колективізм – пафос творчості Михайла Бойчука // Образотворче мистецтво. 1988. № 1. С. 22-25;

М.Бойчук і проблеми монументалізму // пам’ятки України. 1988. № 2. С. 10-13;

Михайло Бойчук у листуванні // Соц. культура. 1989. № 7. С. 4-5;

Останні тижні Михайла Бойчука // Розбудова держави. 1992. Ч. 7. С. 52-62;

Дитячі та юнацькі роки Михайла Бойчука // Укр. мистецтво. К., 2003. № 1. Весна. С. 57-60;

Межи Сціллою й Харибдою: [Обставини загибелі М.Бойчука] // Образотворче мистецтво. 2003. Ч. 4. С. 8-15.

Василь (Липківський), Митрополит

Смерть митрополита Липківського // Відомості Єпархіального управління УАПЦ у Великій Британії. London, 1992. Ч. 3. С. 21-24; Людина і світ. 1992. № 4. С. 27-34; Укр. православне слово. 1992. № 11. С. 7-10; № 12. С. 6-10.

Володимир (Романюк), Патріарх

пам’яті великого Патріарха // Інформаційний бюлетень Місійного відділу Укр. Православної Церкви Київського Патріархату. 1995. № 7. С. 16;

Біла книга «чорного вівторка». К., 1995. С. 248, 252-255;

Світлій пам’яті Патріярха // Визвольний шлях. 1995. Кн. 8. С. 900;

З розповідей у Патріарших покоях: [Спогади Є.Б.Матвєєва, лютий 1995] // Україна: Наука і культура. Вип. 30. 1999. С. 344-348.

Володимир (Самборський), Архиєпископ:

Розстрільна справа архієпископів УАПЦ Володимира Самборського та Юрія Міхновського // Розбудова держави. 1993. № 3. С. 37-51; Відомості Митрополії УАПЦ у діяспорі. Лондон, 1994. Ч. 4. С. 24-27; 1995. Ч. 1. С. 36-38; Україна ХХ ст.: Зб. статей. Вип. 2. К., 1996. С. 122-143.

Гагенмейстер В.М.

«Білі круки» подільського друкарства: [Про видання Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи, 1921-31] // Пам»ятки України. 2000. Ч. 3-4 (128-129). С. 33-45.

Гіляров С.О.

Із старого листування: [Меркурій Сергійович Гіляров, 1912-1985] // Ханенківські читання. Вип. 4: Матеріали науково-практичної конференції. К.: Кий, 2002. C. 44-62.

Глаголєв О.

Відкриття пам’ятної дошки прот. Олександру та прот. Олексію Глаголєвим: [Виступ] // Дух і літера. К., 2002. № 9-10. С. 223-224;

Загибель о. Александра Ґлаґолева: Спостереження джерелознавця // Лаврський альманах. Вип. 12. К., 2004. С. 43-45.

Горська А.О.

Життя і смерть Алли Горської // Розбудова держави. 1992. Ч. 4. С. 45-55; Образотворче мистецтво. 1992. Ч. 4. С. 10-14;

Алла Горська: Червона тінь калини. К., 1996. С. 197-217.

Грушевський М.С.

З епістолярної спадщини: Листи М. Лисенка до М. Грушевського // Музика. 1989. № 5. С. 20-22: 2 іл.;

Михайло Грушевський // Що залишимо у спадок? К., 1990. С. 131-150; [Післямова] // Грушевський М. Історія України. [Кн. ] II. Факсим. вид. Таллінн, 1990. С. 576-577;

Українські медалі Яніса Струпуліса // Нотатки з мистецтва. Філядельфія, 1990. Кн. 30. С. 41-42;

Про автора спогадів: [Вріз до спогадів І.В.Макогона] // Укр. історик. 1991-1992. Ч. 110-115. С. 369;

Рецензія Ол.Білецького на шостий том "Історії укр. літератури" // Там само. С. 256-264;

Лист Георгія Ломова до кузини // Укр. історик. Ч. 124-127. 1995. С. 180-189;

М.Грушевський: Сценарій фільму // Укр. альманах 1996. Варшава, 1996. С. 217-219;

Садиба Грушевських – серце Латинського кварталу // Київ і кияни: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. Вип. 6. К.: Кий, 2006. С. 104-134.

Дашкевич Я.Р.

До питання про авторство «Словника українських псевдонімів» // Mappa mundi: Зб. наук. праць на пошану Яр. Дашкевича. Львів та ін., 1996. С. 830-874.

Ернст Ф.Л.

Федір Ернст // Пам’ятники України. 1985. № 2. С. 32-33;

Федір Ернст: Бібліографічний покажчик. Суми, 1987. 34 с.;

Ф.Ернст і Київ // Наука і культура: Україна. Вип. 22. К., 1988. С. 506-511;

Федір Ернст // пам’ятки України. 1989. № 2. С. 54;

Ф.Ернст // Сучасність. Мюнхен, 1990. Ч. 7-8. С. 86-98;

Ф.Ернст // Репресоване «відродження». С. 308-321;

Шевченкознавчі праці Федора Ернста // Слово і час. 2004. Липень. № 7 (523). С. 24-34;

Щоденник Федора Ернста про діяльність Ґосторґу та пограбування українських музеїв // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Число 8-9. Част. 2. К., 2002. С. 35-53. (= Збірка наукових праць на пошану […] Я.І.Дзири);

Останні роки життя Федора Ернста // Київ і кияни: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. Вип. 5. К.: Кий, 2005. С. 173-188;

Шевченкознавчі праці Федора Ернста // Слово і час. 2004. Липень. № 7 (523). С. 24-34;

Шевченкознавчі праці видатного історика мистецтв Ф.Ернста // пам’ять століть. 2005. Травень-серпень. № 3-4 (54-55). С. 42-60;

Щоденник Федора Ернста про боротьбу довкола української культурної спадщини у 1920-1930-х роках: Публікація текстів // пам’ять століть. 2005. Травень-серпень. № 3-4 (54-55). С. 61-137;

Ф.Ернст про гетьмана І.Мазепу як центральну постать старої України // Батуринські читання 2007: Зб. наук. праць. Ніжин: Аспект-поліграф, 2007. С. 18-33. 1,25 арк.

Єфремов С.О.

Спогади С.Єфремова про М.Лисенка // Укр. музичний архів. Вип. 1. К., 1995. С. 177-188.

Жураковський А.Є.

Світоч // Синопсис. К., 1999-2000. Ч. 1. С. 46-56.

Зеров М.К.

Микола Зеров // Письменники Рад. України. К., 1989. С. 35-64;

Закоханий у вроду слів. К., 1990. 53 с.; Микола Зеров і книга // Книжник.1990. № 1. С. 10-19;

Зерова Софія. Спогади про Миколу Зерова / Публікація й коментарі С.Білоконя // Родинне вогнище Зерових. К.: Гелікон, 2004. С. 92-149;

«Надто далеко Ви заїхали…»: [Про Аллу Цівчинську] // Родинне вогнище Зерових. К.: Гелікон, 2004. С. 58-68;

Микола Зеров // Наш сучасник Микола Зеров. Луцьк: Терен, 2006. С. 199-272.

Касперович М.І.

Смерть Миколи Касперовича // Розбудова держави. 1992. № 2. С. 49 – 54;

«Архітектура Всесвіту» Миколи Касперовича // Образотворче мистецтво. 2004. № 1. С. 52-56: іл.

Коваленко І.

Шістдесятник Іван Коваленко: Біогр. нарис // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Збірник статей. Вип. 7. К., 2004. С. 422-443. Підп.: Сергій Білокінь, Марія Кириленко (Коваленко).

Кочур Г.П.

Спроба хронологічного автокоментарю до «Відлуння»: [Публікація спогадів перекладача Г.Кочура, який був репресований] // Григорій Кочур і український переклад: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ-Ірпінь, 27-29 жовтня 2003. К.; Ірпінь, Перун, [2004]. С. 46-60.

Кримський А.Є.

Агатангел Кримський і книга // Наука і культура: Україна 1981. К., 1982. С. 317-323.

Кульженко П.А.

Гіркий спогад про П.А.Кульженко // Пам»ятки України. 1998. Ч. 1. С. 134-148;

Нескорена Берегиня. Жертви московсько-комуністичного терору ХХ століття. Торонто; Львів: Піраміда, 2002. С. 108-110.

Курах М.

Проблема Михайла Кураха // Кур’єр Кривбасу. 1995. № 24. С. 32; № 25. С. 24-26.

Лозовський Лесь

(О.К.): Ол. Лозовський // Укр. календар. 1980. Варшава, [1979]. С. 88-90;

Художник Лесь Лозовський // Образотворче мистецтво.1981. № 5. С. 24-25;

Другий після Нарбута // Україна. 1989. № 5. С. 16-17.

Марченко В.

Апостол чистої правди // Слово і час. 1991. № 1 (361). С. 24-26;

Апостол чистої правди // Літературне сузір’я: Твори письменників Святошинського краю. К.: Молодь, 2006. С. 339-343.

Міяковський В.В.

Ім’я з-поза меж УРЕ // Книжник. 1991. № 1. С. 22-23;

Георгій Нарбут за часів «перестройки» та незалежності // Слово і час. 1996. № 2. С. 21-23;

Архівіст В.Міяковський // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби Визвольних Змагань: Зб. наук. праць. К., 1998. С. 213-222;

Вол. Міяковський – діяч української книги // Вісник Книжкової палати. К., 1998. № 2. С. 39-43;

Таємниці архівів не вічні… // Сучасність. 1998. Ч. 10. С. 57-80;

Володимир Міяковський, 1888-1972 // Вісті УВАН. Ч. 2. Нью-Йорк, 2000. С. 201-267.

Налепінська-Бойчук С.О.

Смерть Софії Налепінської-Бойчук // Образотворче мистецтво. 1997. Ч. 1. С. 46-49;

Національність – українка (батьки – поляки) // Нескорена Берегиня: Жертви московсько-комуністичного терору ХХ століття. Торонто; Львів: Піраміда, 2002. С. 35-36.

Обозненко Л.О.

Доля Леоніда Обозненка // Бюлетень Асоціації філателістів України. 1994. № 11. С. 10-11.

Олександр (Ярещенко), Архиєпископ

Хресний шлях Архиєпископа Олександра Ярещенка // Розбудова держави. 1993. № 10. С. 55-63; Укр. засів. X., 1994. Ч. 1. С. 23-42; Відомості Митрополії УАПЦ у діяспорі. 1996. Ч. 2. С. 45-47; Ч. 3. С. 43-45.

Падалка І.І.

На свято до І.Падалки // Жовтень. 1987. № 7. С.113-117.

Петров В.П.

Довкола таємниці // Петров В. Діячі української культури (1920-1940 рр.) жертви більшовицького терору. К., 1992. С. 3-23; Петров В. Походження українського народу. К., 1992. С. 165-192.

Потоцький П.П.

Книжкові колекції «Музею України» (Збірки П.Потоцького) // Вісник Книжкової палати. 2002. № 12 (77). С.34-36; 2003. № 1 (78); № 2 (79). С. 44-47;

Музей України; Збірка П.Потоцького: Його історія і загибель // Україна: Наука і культура. Вип. 31. К., [2002]. С. 229-322;

Павло Потоцький як шевченкознавець // Слово і час. 2002. № 3 (495). С. 87-94;

Все остается людям: Сборник в честь семидесятилетия Якова Бердичевского. К.: МАГ, 2002. С. 165-193;

Генерал Павло Потоцький – фундатор Музею України // Скарбниця української культури: Зб. наук. праць. Вип. 8. Чернігів, 2007. С. 12-34.

Рильський М.Т.

Источники стихотворений М. Рыльского и Ив. Драча о кобзарях // Филология. Вып. 5. [М.], 1977. С. 124-134.

Різниченко В.

Краєзнавець і патріот Батурина Василь Різниченко // Матеріали науково-практичної конференції «Видатні діячі Батуринського краю», присвяченої 230-ій річниці з дня народженння Петра Івановича Прокоповича (2-3 червня 2005 р.). Ніжин: Аспект-Поліграф, 2005. С. 106-120;

Невідома праця Василя Різниченка з історії друкарства // Матеріали науково-практичної конференції «Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця XVII – початку XVIIІ століття». Ніжин, 2006. С. 20-25.

Романовський В.О.

Із старого листування // Збереження історико-культурних надбань Сіверщини: Матеріали третьої науково-практичної конференції (16 квітня 2004 р.). Глухів, 2004. С. 129-145; Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Зб. наук. праць. Число 11. Частина 2. К., 2004. С. 84-120.

Світличний І.О.

Листи А. Франко-Ключко до С.Гординського // Сучасність. 1996. Ч. 12. С. 116-126;

Із часу, що закривавився // Доброокий: Спогади про Ів.Світличного. К., 1998. С. 305-313.

Семенко М.В.

Зырянский Фауст: [О К. Ф. Жакове] // Даугава. Рига, 1988. № 5. С. 112-124;

Чи був М. Семенко футуристом? // Сучасність. 1990. Ч. 10. С. 25-29.

Синявський А.С.

Антін Синявський і його доба // Синявський А. Вибрані праці. К., 1993. С. 3-31.

Скрипник М.О.

Чисті зерна високої правди // Рад. школа. 1989. № 1. С. 81-86;

Нарком // Сторінки історії Укр. РСР. К., 1990. С. 357-367.

Спаська Є.Ю.

Мистецтвознавча діяльність Є. Ю. Спаської // Народна творчість та етнографія. 1983. № 6. С. 64-67.

Старицька-Черняхівська Л.М.

Завещание Михайла Старицкого // Радуга. 1970. № 1. С. 168-172;

Із родини велетнів // Укр. мова і література в школі. 1989. № 1. С. 20-23; Літ. панорама 1989. К., 1989. С. 227-236; Українка в світі. Торонто, 1991. Ч. 1-3. С. 17-22; Ч. 4-6. С. 22-24; Ч. 7-9. С. 5-9.

Стешенко Я.І.

Видатний український бібліограф Яр.Стешенко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Вип. 2. К., 1999. С. 53-64.

Стус В.С.

Автобіографія Василя Стуса // Філософська і соціологічна думка. 1990. № 2. С. 105-106.

Таранушенко С.А.

Мистецтвознавець, етнограф // Народна творчість та етнографія. 1969. № 6. С. 67-69;

Велетень мистецтвознавства // Пам’ятки України. 1989. № 3. С. 12-18; Велетень мистецтвознавства // Репресоване «відродження». С. 332-345.

Тен Борис

Матеріали до бібліографії Бориса Тена // Жадань і задумів неспокій. К., 1988. С. 488-538.

Ткаченко М.

Київська школа акад. М.С.Грушевського, [2:] Микола Ткаченко // 1999. Вересень-жовтень. № 5 (428). С. 110-118.

Черняхівська В.О.

Із теки, що лишилася // Поезія '86. Вип. 1. К., 1986. С. 172-177.

Шеремецінський Я.А.

Жак Шеремецінський // Вісник Книжкової палати. 1997. № 6. С. 28-30.

Шміт Ф.І.

Рец.: Шмит П. Ф. Список печатных работ Ф. И. Шмита // Сов. библиография. М., 1977. № 5. С. 83;

Українська зірка вченого // Пам’ятники України. 1987. № 1. С. 24-26;

Федір Шміт з учнями й послідовниками // Філателія України. 2004. № 6 (50). С. 10, с. 4 кольор. вкл.

Щербаківський Д.М.

Спаська Є. Спогади про мого найсуворішого вчителя Д.Щербаківського / Публ. С. Білоконя // Наука і культура. Вип. 24. К., 1990. С. 272-286;

Спогади Данила Щербаківського про Г.Нарбута // Збереження історико-культурних надбань Глухівщини: Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (21-22 квітня 2005 р.). Глухів, 2005. С. 218-233.

Юрій (Міхновський), Архиєпископ

Розстрільна справа архієпископів УАПЦ Володимира Самборського та Юрія Міхновського // Розбудова держави. 1993. № 3. С. 37-51; Україна ХХ ст.: Зб. статей. Вип. 2. К., 1996. С. 122-143.