Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Праці з історії культурної спадщини

«Музей України; Збірка П.Потоцького»: Доба, середовище, загибель. К., 2002. 251 с. 12 арк.

Спадщина Межигірського монастиря в умовах тоталітаризму // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 6. К., 2002. С. 239-250.

Українські антимінси за кордоном: Нотатки до теми // Ант. 2002. Ч. 7-9. С. 85-94.

Щоденник Федора Ернста про діяльність Ґосторґу та пограбування українських музеїв // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Число 8-9. Част. 2. К., 2002. С. 35-53. (= Збірка наукових праць на пошану […] Ярослава Івановича Дзири).

Про видання, заборонені на стадії верстки, або тиражі яких було знищено, 1920-1941 // До джерел: Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Том ІІ. К.; Л., 2004. С. 554-602.

Репресії проти музейників у ряду різних типів терору // Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ століття. К.: Златограф, 2004. С. 27-35.

Соціальна революція в СРСР і пам’ятки Золотоверхого Києва // Пам’ятки України. 2004. Ч. 2 (143). С. 96-106.

Втрати української культурної спадщини під час голоду 1922 року // Могилянські читання 2004: Зб. наук. праць. К., 2005. С. 77-98.

Ґосторґ і Музей Ханенків // Ханенківські читання. Вип. 7: Матеріали науково-практичної конференції. К.: Київ. ун-т, 2005. C. 68-79.

Руйнування Києво-Печерської Лаври: Із книги спогадів // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. Вип. 8. К., 2005. С. 398-408. Те саме: На зламах епохи: Спогади історика. Біла Церква: О.Пшонківський, 2005. 336 с.

Щоденник Федора Ернста про боротьбу довкола української культурної спадщини у 1920-1930-х роках: Публікація текстів // пам’ять століть. 2005. Травень-серпень. № 3-4 (54-55). С. 61-137.

Грабування української культурної спадщини (1920-30-ті рр.). Музейні експонати й книжки // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Число 12. Част. 1. К., 2005. С. 344-366 (= Збірка наукових праць на пошану […] Петра Тимофійовича Тронька).

Паралельна історія УРСР: Большевики і українська культурна спадщина // Перші читання пам’яті М.Ф.Біляшівського: Мат. наук. конф. 22 червня 2005 року. К.: Артанія Нова, 2006. С.131-175. 4 арк.

Садиба Грушевських – серце Латинського кварталу // Київ і кияни: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. Вип. 6. К.: Кий, 2006. С. 104-134.

Ювілеї. 130: Борис Жук // Ант. Ч. 16-18. 2006. С. 69-70.

Виступ на круглому столі «Проблеми збереження музейної та архівної справи (мало бути: спадщини. – С.Б.)», 18 жовтня 2005 р. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 11. К., 2007. С. 514-518.

Генерал Павло Потоцький – фундатор Музею України // Скарбниця української культури: Зб. наук. праць. Вип. 8. Чернігів, 2007. С. 12-34.

Епохи не вибирають. Невже?: [Передмова] // Ротач Петро Петрович: Біобібліографічний покажчик. К., 2007. С. 4-7. 0,25 арк. (= Джерела до культурологічних студій. Вип. 1).

Люди в музеї Івана Гончара: Із спогадів // Іван Гончар: Спогади про І.М.Гончара: Музей Івана Гончара: Український Центр Народної Культури. К., 2007. С. 41-45. 0,25 арк.

Перший том «Українського музею» (1927) // Український музей. Зб. 1. Репринтне перевидання [книжки] 1927 року. К.: Фенікс, 2007. С. 4-23.

Повсякденні турботи повоєнних книгознавців (із листування Федора Максименка) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 11. К., 2007. С. 229—298.

Початки Української державної Академії мистецтв // Студії мистецтвознавчі. К.: ІМФЕ, 2007. Ч. 1 (17). С. 159-190, 16 табл.

Про охорону культурної спадщини: З приводу одного документу // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 11. К., 2007. С. 510-513.

Рукопис історії Києво-Либідської Свято-Троїцької церкви // Київ і кияни: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. Вип. 7. К.: Кий, 2007. С. 89-99. 22694 зн.

Рябчий Іван. Відродження української історичної науки / Інтерв’ю в кабінеті Сергія Білоконя // Хроніка 2000. Вип. 59. К., 2007. С. 3-22.

Українські музейники 1920-х років: [Автори збірника] // Український музей. Зб. 1. Репринтне перевидання [книжки] 1927 року. К.: Фенікс, 2007. С. 1-15. Довідки про 39 осіб.

Ф.Ернст про гетьмана І.Мазепу як центральну постать старої України // Батуринські читання 2007: Зб. наук. праць. Ніжин: Аспект-поліграф, 2007. С. 18-33. 1,25 арк.

Час збирати каміння: на шляхах українського бібліофільства: [Передмова] // Дарчі написи в бібліотеці Івана Микитенка: Каталог / Укладач і автор вст. нарису Олег Микитенко. К., 2007. С. 5-14. (= Джерела до культурологічних студій. Вип. 2).

Чернігівсько-петербурзький історичний гурток (1908-1917) // Хроніка 2000. Вип. 59. К., 2007. С. 116-124. 0,25 арк.