Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Праці з історії церкви

Книжки

Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-1941 рр.: Джерелознавче дослідження. К., 1999. 448 с.

Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-1941 рр.: Автореф. дис. … доктора іст. наук. К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства, 2000. 35 с.

Механизм большевицкого насилия: Конспект исследования. К., 2000. 128 с.

Другий Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 17-30 жовтня 1927 року: Док. і мат. / Упор. С.І.Білокінь, І.М.Преловська, І.М.Старовойтенко. К., 2007. 699 с.

Статті в журналах і збірниках

Автокефальний протоієрей Кирило Стеценко // Наука і культура: Україна: Щорічник. Вип. 25. К., 1991. С. 318-326.

Протоієрей Кирило Стеценко // Український Православний Календар на 1992 рік, South Bound Brook, N.J., б.р. С. 104-108.

Іван Власовський і його праця // Людина і світ. 1991. № 9 (372). С. 22-23.

Пам’ятки УАПЦ 1921 року в Києві // V Всеукраїнська конференція «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України» (жовтень 1991 р.): Тези доповідей та повідомлень. К.; Кам'.-Под., 1991. С. 366-368.

Гомилетика // Специальные исторические дисциплины. К.: Мин-во образования Украины, 1992. С. 102-106.

Повернення Святої Софії // Розбудова держави. 1992. Червень. Ч. 1. С. 26-29.

Повернення Софії Київської // Українське православне слово. South Bound Brook, N.J., 1992. Вересень-жовтень. № 9-10. С. 8-10.

Православні єпархії України 1917-1941 рр. // Історико-географічні дослідження на Україні: 36. наукових праць. К.: Наукова думка, 1992. С. 100-120.

Смерть митрополита Липківського // Відомості Єпархіяльного управління УАПЦ у Великій Британії. London, 1992. Липень. Ч. 3 (271). С. 21-24.

Смерть митрополита Липківського // Людина і світ. 1992. № 4 (379). С. 27-34.

Смерть митрополита Липківського // Наша віра. 1992. № 2 (17). С. 4-5; № 3 (18). С. 4.

Смерть митрополита Липківського // Українське православне слово. 1992. Листопад. № 11. С. 7-10; Грудень. № 12. С. 6-10.

Церковна інтелігенція Наддніпрянщини в 1917-1920 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Вип. 2. К.: Наук. думка, 1992. С. 19-24.

Виступ на Всеукраїнському форумі антикомуністичного антиімперського фронту 21 лютого 1993 року // Православний вісник. К., 1993. Січ.-лют.-бер. № 1-3. С. 71-72.

Виступ на Всеукр. форумі // Київський Патріархат: Прес-реліз. 1993. Березень. № 6. С. 4-6.

Воскресіння України – блага вість світові // Православний українець. Детройт, 1993. Березень-квітень. Ч. 2 (176). С. 17-20.

Україна воскресає до життя після смерті: Виступ на Всеукр. форумі // Самостійна Україна. К., 1993. 26 березня. Ч. 9 (78). С. 5.

Воскресіння України – блага вість світові: Виступ на Всеукр. форумі // Укр. вісті. 1993. 18 квітня. № 16 (3044). С. 3.

Дослідження історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921-1930-ті роки) у незалежній вітчизняній та зарубіжній історичній літературі // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. К., 1993. С. 86-106.

Розстрільна справа архієпископів УАПЦ Володимира Самборського та Юрія Міхновського // Розбудова держави. 1993. Березень. № 3 (10). С. 37-51: 3 іл.

Розстрільна справа архиєпископів УАПЦ Володимира Самборського та Юрія Міхновського // Відомості Митрополії УАПЦ у діяспорі. Лондон, 1994. Жовтень. Ч. 4 (280). С. 24-27; 1995. Січень. Ч. 1 (281). С. 36-38.

«Ламали саму людську субстанцію» // Людина і світ. 1993. № 2-3. С. 11-17.

Хресний шлях Архиєпископа Олександра Ярещенка // Розбудова держави. 1993. № 10 (17). С. 55-63.

Хресний шлях Архиєпископа Олександра Ярещенка // Укр. вісті. 1993. 12 грудня. № 48 (3076). С. 2-3.

Хресний шлях Олександра Ярещенка // Укр. засів. X., 1994. Ч. 1 (13). С. 23-42.

Хресний шлях Архиєпископа Олександра Ярещенка // Відомості Митрополії УАПЦ у діяспорі. 1996. Квітень. Ч. 2 (286). С. 45-47; Липень. Ч. 3 (287). С. 43-45; 1997. Січень. Ч. 1 (289). С. 45-51.

Винищення українського духівництва у 1930-х роках // Другий Міжнародний конгрес україністів (Львів, 22-28 серпня 1993 р.): Доп. і повідомл. Історія. Ч. ІІ. Львів, 1994. С. 81-85.

Революція і громадянська війна. Влада і духівництво // Нариси історії української інтелігенції (перша пол. XX ст.). У 3-х книгах. Кн. 1. К., 1994. С. 122-129, 131-132.

Посилення антирелігійної політики держави // Нариси історії української інтелігенції (перша пол. XX ст.). Кн. II. К., 1994. С. 44-57.

Де українці ховали своїх церковних ієрархів // Біла книга «чорного вівторка». К.: НРУ, 1995. С. 252-255. Разом з Л.Проценко.

Пам’яті великого Патріарха // Інформаційний бюлетень Місійного відділу УПЦ КП. 1995. Липень. № 7 (16). С. 16.

Пам’яті Великого Патріарха // Біла книга. С. 248.

Світлій пам’яті Патріярха // Визвольний шлях. 1995. Серпень. Кн. 8 (569). С. 900.

Справа не в тому, що Митрополит Філарет хороший. Недобра сергіанська єресь, що має назву РПЦ // Інф. бюлетень місійного відділу УПЦ КП. [1995.] № 8-9 (17-18). С. 11-12.

The Kiev Patriarchate and the State // The International Рolitics of Eurasia, Vol. 3: The Politics of Religion in Russia and the new States of Eurasia / Ed. Michael Bourdeaux. Armonk, N.Y.; London, England: M.E.Sharpe, c 1995. P. 182-201.

Автокефальний протоієрей Кирило Стеценко // Іст. календар ’97. К., 1996. С. 155-157.

Розстрільна справа архієпископів Юрія Міхновського та Володимира Самборського // Україна ХХ ст.: Зб. статей. Вип. 2. К., 1996. С. 122-143.

Тернистий шлях УАПЦ // Пороги. Прага, 1996. Жовтень-грудень. № 4. С. 25-26.

Пам’ятки УАПЦ 1921 року в Києві // Відомості Митрополії УАПЦ у діяспорі. 1997. Жовтень. Ч. 4 (292). С. 19-29.

Пам’ятки УАПЦ 1921 року в Києві // пам’ятки України. 1997. Число 3 (116). С. 66-73.

Розгром київського єпархіального управління 1923 року // Київська старовина. 1999. № 1 (325). Січень-лютий. С. 89-106.

Світоч: [Про о.Ан.Жураковського] // Синопсис. К., 1999-2000. Жовтень-Січень. К., 2000. Ч. 1. С. 46-56.

Рукопис історії Києво-Либідської Свято-Троїцької церкви // Київ і кияни: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. Вип. 7. К.: Кий, 2007. С. 89-99. 22694 зн.