Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Скорочення

Сергій Білокінь

Геппенер Н.В. Спогади про Всеукраїнське музейне містечко (2003). Геппенер Надія Володимирівна. Спогади про Всеукраїнське музейне містечко 1929-1939 рр. // Лаврський альманах: Зб. наукових праць. Вип. 11. К., 2003.

Гришин Анат. Відомості про співробітників Заповідника (2002). Гришин Анатолій. Відомості про співробітників Заповідника (20-30-ті роки): Іст. довідка // Лаврський альманах. Вип. 7. К., 2002.

До перебудови образотворчого фронту (1934). До перебудови образотворчого фронту: Стенограми доповіді й виступів на першому пленумі Оргбюра Спілки радянських художників і скульпторів УСРР 27.XI. – 2.XII.-33 р. / За ред. Є.Холостенка і М.Шапошнікова. [К.:] Мистецтво, 1934.

Історичний факультет Київського національного університету (2004). Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення (1834-2004 рр.). К.: Прайм-М, 2004.

Куріло О. Нариси розвитку археології (2002). Куріло Ольга Юріївна. Нариси розвитку археології у музеях України: Історія, дослідники, меценати. К.: Стилос, 2002.

Мезенцева Г.Г. Дослідники археології України (1997). Мезенцева Галина Георгіївна. Дослідники археології України: Енцикл. словник-довідник. Чернігів, 1997.