Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Документи

Сергій Білокінь

Документ № 1. До інспектора Губполітосвіти.

[Початок березня 1924 ? року.]

До т. Губінспектора Екскурсійно-Виставково-Музейної Секції Губполітосвіти.

Державне Видавництво України приступило до видання книги, присвяченої Музеям України, з нагоди 100-ліття існування музеїв на Україні. Поруч зі вступним начерком про історію та еволюцію музейної справи на Україні за згаданий період, книга має дати огляд сучасного стану музейного будівництва У.С.Р.Р., а також коротке описання збірок кожного музею зокрема. В інтересах повноти зазначеного видання, просимо Вас надіслати зпис усіх музеїв губернії, що мають збірки з галузів історії матеріальної культури, мистецтва, історії революції й т.[акого] и.[ншого], з точним зазначенням адреси кожного, на ім'я редактора видання, т. Ф.Л.Ернста, по адресі Київської Філії Д.В.У. (Київ, вул. Карла Маркса, № 2).

З огляду на спішність справи, просимо не загаяти з відповіддю.

2.ІІІ. – Волині – м. Житомир, Губ. Відділ Наросвіти.

2.ІІІ. – Поділля – м. Вінниця. – // –

2.ІІІ. – Полтавщини – м. Полтава. – // –

2.ІІІ. – Чернигівщини – м. Чернигів. – // –

2.ІІІ. – Запоріжжа – м. Катеринослав. – // –

– Донбасу -

2.ІІІ. – Одещини – м. Одеса. – // –


ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України. Ф. 13-5. Од. зб. 331. Арк. 8. Друга чернетка. Рукою Ф.Ернста. Перша чернетка – арк. 7.

Документ № 2. Журнал вихідних

Адреси музеїв.

1. До т. Завідуючого Одеським 2-м Народнім Музеєм. Одеса, вул. Короленка (б. Софіївська) № 5.

2. – // – Одеським Музеєм Нового Мистецтва. Одеса, Сабанєєв міст, № 4.

3. – // – Одеським Державним Художнім Музеєм. Одеса, ріг Пушкінської вул. й вулиці Лібкнехта.

4. – // – Одеським Музеєм Історії та Древностей, проф. Сергію Степановичу Дложевському. Одеса, Херсонська, 42, пом.[ешкання] 32.

5. – // – Музеєм Одеського Художнього Політехнікуму. Одеса, вул. Троцького (б. Преображенська) № 5.

6. 28. ІІ. – // – Остерським Музеєм, т. Розанова. м. Остер на Чернигівщині.

7. 28. ІІ. – // – Музеєм при Ніжинськім Інституті Народньої Освіти, проф. Олександра Сергієвича Грузинського. Ніжин на Чернигівщині. буд. ІНО.

8. 28. ІІ. – // – Черкаським Округовим Науково-Педагогичним Музеєм ім. Шевченка. м. Черкаси на Київщині, вул. Гоголя 115.

9. 28. ІІ. – // – Білоцерківським Округовим Музеєм. м. Біла Церква на Київщині.

10. 28. ІІ. – // – Уманським Соціальним Науково-Педагогичним Музеєм. м. Умань на Київщині.

11. 28. ІІ. – // – Звенигородським Музеєм. м. Звенигородка на Київщині.

12. 28. ІІ. – // – Лубенським Музеєм. м. Лубни на Полтавщині.

13. 28. ІІ. – // – Переяславським Музеєм. м. Переяслав на Полтавщині.

14. 28. ІІ. – // – Новгород-Сіверським Музеєм. м. Новгород-Сіверський на Чернигівщині.

[15.] Вінниця. Вінницький Краєв.[] Музей. Вул. 9 січня, буд. б.д.Тончевського [Топчевського?]. Зав. Густ. Вольдем. Брілінг.

[16.] Житомир. Музей в буд. б. бар. Шодуара. Зав. Викторовський. Зав. Етн. Відділом Вас. Григ. Кравченко.

[17.] Бершадь на Поділлю. (Завідував 3 роки Клепацький).

[18.] Гайсин.

[19.] Жмеринка.


ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України. Ф. 13-5. Од. зб. 331, Арк. 6 – зв. Рукою Ф.Ернста.

Документ № 3. Циркуляр до завідуючих музеями.

До т. Завідуючого Музеєм.


[…] Описання має бути складеним по такому програму:

1. Історія Вашого музею, час заснування, з яких збірок склався, сучасний стан й т.и.

2. Характер самих збірок (археологія, етнографія, мистецтво, побут, історія революції й т.и.).

3. Бібліотеки Музею та її характер.

4. Кількість вченого й технічного персоналу.

5. Література про даний музей.

6. Фотографічні знімки зовнішнього вигляду, внутрішности, найбільш цікавих експонатів.

7. Точної адреси Музею.

8.


На Ваш Музей мають бути одведені біля друков. сторінок (прибл. літер). Авторський гонорар – 60 карб. за друков. аркуш.

З огляду на спішність справи, просимо надіслати зазначені описання на ім'я редактора видання, Ф.Л.Ернста, по адресі Київської Філії Д.В.У. (Київ, вул. Карла Маркса, № 2) не пізніше березня.


ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України. Ф. 13-5. Од. зб. 331. Арк. 9. Рукою Ф.Ернста.

Документ № 4. Ф.Ернст. Музеї України. Структура видання. Ранній варіант.

Вступ.

Історія й еволюція музейної справи на Україні за 100 років – 1825-1925.

Ф.Ернст.

Музеї Всеукраїн.[ського] значіння.

Музеї Київа. Всеукраїн.[ський] Істор.[ичний] Музей (історія, відділи, бібліотека й т.и.)

Музей ім. Ханенків.

Музей Лаври.

Картинна Галерія.

б. Археологічний Музей Університету.

Етнографічний Музей ім. Вовка.

Кабінет Мистецтв ВУАН і Музей діячів.

Мюнц-кабінет.

Музей Художнього інституту

Музей революції (істпарту).

Культурліга. Худ. технікум. Межигірря.

[Закреслено:] Приватні збірки.

Музеї Одеси. Історичний Музей (Історії й древностей).

Галерія старого малярства.

Музей російського малярства.

Толстовський музей.

Музей Худ.[ожнього] Політехнікуму.

Музеї Харкова. Соціальний Музей.

Музей україн. мистецтва.

Музей Слобожанщини.

Музей Худ. технікуму.

Музеї Полтави. Пролетарський Музей.

Музеї Катеринослава.

Музеї Чернигова.

Музеї місцевого значіння.

Київщина. Черкаси, Умань, Біла Церква, Звенигородка. [Закреслено:] Бердичів.

Волинь. Житомир, Коростень.

Поділля. Кам'янець-Подільський, Вінниця, Бар, Бершадь, Гайсин, Жмеринка.

Запоріжжа.

Одещина. Миколаїв, Херсон, Лизаветград (Зинов'ївськ).

Чернигівщина. Остер, Ніжин, Конотоп, Новгород-Сіверський, Глухів, Вороніж, Сосниця.

Полтавщина. Миргород, Константиноград, Кременчук, Лубни, Ромен, Переяслав.

Харківщина. Суми.

Донбас. Таганрог.

Покажчик.


ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України. Ф. 13-5. Од. зб. 331. Арк. 1 – зв. Рукою Ф.Ернста. На місці резолюції невідомою рукою: Художні музеї.

Документ № 5. Циркуляр до завідуючих музеями.

До Завідуючого (пропущено назву) Музеєм.

В додаток до листа, надісланого до Вас березня ц.р., прошу Вас, з огляду на те, що деякі з надісланих до Редакції описань Музеїв занадто докладно спиняються на їхній історії, з додатком лише сухого перечня та цифр експонатів, прошу Вас при складанні описання Вашого Музею мати на увазі, що з видання мають бути зроблені відбитки, які підуть до широкого користування. Тому описання мають бути складеними так, аби вони могли допомогти одвідувачеві зорієнтуватись в кожному музеєві, тримаючись принаймні порядку заль чи кімнат.

Редактор Видання «Музеї України»


ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України. Ф. 13-5. Од. зб. 331. Арк. 13. Рукою Ф.Ернста.

Документ № 6. До Завідуючого Чернігівським державним музеєм

Копія.

9.IV.1925.

До т. Завідуючого Чернигівським Державним Музеєм.

Чернигів, Вул. К.Маркса № 26.

Дякуючи Вас за надісланий Вами в листі від 30.ІІІ ц.р. зпис музеїв Чернигівщини, (від частини з них мною вже отримано описання), мушу повідомити, що мною одведено Чернигівському Держ. Музеєві 13 сторінок, з рахунку прибл. на Відділ ім. Тарновського 5 стор., Археологичний – 2 ½, Культів – 2 ½, Етнографичний – 1 ½, Побуту – 1 ½, рахуючи по 2.500 літер на сторінку. Можна, звичайно, надсилати й більше, але тоді можливі скорочення, тому що місця не багато. В описанннях дуже прошу Вас мати на увазі, що з видання мають бути зроблені відбитки, які підуть до широкого користування – тому необхідний не сухий реєстр річей, а по можливости живе описання, в звязку з будинком і кімнатами чи залями.

Матеріял прошу надіслати не пізніше 15 квітня.

Редактор видання «Музеї України»


ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України. Ф. 13-5. Од. зб. 331. Арк. 14. Рукою Ф.Ернста.

Документ № 7. До Завідуючого Черкаським округовим музеєм

Копія.

9.IV.1925.

До т. Завідуючого Черкаським Окрмузеєм

м. Черкаси на Київщині, вул. Гоголя 115. Окрмузей.

На Ваш лист від 27.ІІІ ц.р. та запитання від 1.IV. повідомляю, що Ваш рукопис та фотографії мною отримані. На жаль, можна буде використати далеко не весь надісланий матеріал через те, що видання «Музей України» має бути присвяченим в першу чергу музеям культурно-історичного характеру. Знімків можна буде помістити не більше 2-3, з оплатою по 2 крб. за знімок (загальна такса). Ці гроші будуть Вам незабаром вислані. Фотографії природничого характеру через згадані причини не підійдуть. Маю намір підняти питання про випуск паралельного видання, присвяченого музеям природничим. Якщо воно здійсниться – передам невикористаний матеріал туди, коли ні – можу повернути. Що до тексту, то, з огляду на те, що описання повинно служити також провідником для безпосереднього ознайомлення з музеєм – прошу Вас надіслати більш детальні та конкретні відомости про культурно-історичні експонати, описуючи по можливости в порядку кімнат. Гонорар буде виплачений частиною (70 %) в червні м., решта – після виходу книги (в кінці літа). Відбитку надішлю.

Редактор видання «Музеї України» проф.


ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України. Ф. 13-5. Од. зб. 331. Арк. 15-зв. Рукою Ф.Ернста.

Документ № 8. До Завідуючого Музеєм Одеського Політехнікуму

Копія.

4.V.1925.

м. Одеса, Політехнікум Образотворчого Мистецтва. Вул. Троцького, № 14.

До Завідуючого Музеєм Одеського Політехнікуму Образотворчого Мистецтва

13-го березня біжучого року Державним Видавництвом України надіслано до Вас листа з проханням надіслати історію й описання Вашого Музею для видання «Музеї України. З нагоди століття існування музеїв на Україні» розміром в 1 ½ сторінок або 3.500 друкованих літер. З огляду на те, що в найблизчому часі треба весь матеріал в зредагованому вигляді здавати до друкарні, просимо Вас надіслати зазначене описання в якнайскоршому часі.


З доручення Київської Філії Державн. Видавн. України

Редактор видання «Музеї України»

ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України. Ф. 13-5. Од. зб. 331. Арк. 16. Машинопис з правкою рукою Ф.Ернста.

Документ № 9. Музеї України. Структура видання. Пізній варіант.

Музеї України. [Зміст видання]


Київ Всеукраїнський Історичний Музей ім. Шевченка 5% 8 20000
Музей Мистецтв ім. Ханенків при ВУАН 4% 6 ½ 16000
Музей Губполітосвіти в К.П.Лаврі 4% 6 ½ 16000
Картинна Галерія 3% 4,8 12000
Археологічний Музей при ВІНО 2% 3,2 18000
Етнографічний музей ім. Хв.К.Вовка при ВУАН 2% 3,2 8000
Кабінет Мистецтв при ВУАН і Музей діячів України 1% 1,6 4000
Музей Художнього Інституту 1% 1,6 4000
Музей Революції (Іст. парта) 1% 1,6 4000
Музей Культурліги 0,5% 0,8 2000
Музей Художнього Технікуму 0,5% 0,8 2000
Музей Межигірського Керамічного Технікуму 0,5% 0,8 2000
Театральний Музей «Березіля» 0,5% 0,8 2000
Київщина Черкаський Округ. Наук. Пед. Муз.[ей] ім. Шевч.[енка], Черк.[аси,] в.[ул.] Гоголя, 115 1% 1,6 4000
Білоцерківський Округ. Музей, м. Біла Церква 1% 1,6 4000
Уманський Соц. Наук. Пед. Музей м. Умань, вул. Лібкнехт, № 9 1% 1,6 4000
Звенигородський
Волинь Волинський Наук. Досл. Музей. Житом.[ир,] Лермонт.[овська,] 13. Волинський Наук. Досл. Музей. Житом.[ир,] Лермонт.[овська,] 13. 2% 3,2 8000
Коростенський Музей Краєзнавства 1% 1,6 4000
Поділля Вінницький крайов. музей. Вінниця, вул. 9 січня Вінницький крайов. музей. Вінниця, вул. 9 січня 2% 3,2 8000
Кам’янець-Подільський Історико-археол. Музей, Рад. майдан (вул. Петровського, № 68) 2% 3,2 8000
Кабінет культури при Кам.-Под. ІНО 0,5% 0,8 2000
Музей Кам’янецької Художньо-Пром. Школи. 0,5% 0,8 2000
[Закреслено: ] Бершадь. Красносільці.
Одеса Одеський Історичний музей Пл. Комуни, № 3. Одеський Історичний музей Пл. Комуни, № 3. 4% 7 17000
Одеський Державний Художній Музей Пушкинська, 9. 3% 5 12000
ІІ Державний Народній Музей, Соф.[іївська,] № 5. 2% 3,2 8000
Музей Нового Мистецтва, Сабан. міст 2% 3,2 8000
Музей Одеського Худ. Політехнікуму, вул. Троцького, 14 1% 1,6 4000
Одещина Миколаївський Археологічний Музей Миколаївський Археологічний Музей 2% 3,2 8000
Херсонський Музей 1% 1,6 4000
Зіновївський Музей 1% 1,6 4000
Полтава Центральний Державний Пролетарський Музей Центральний Державний Пролетарський Музей 4% 16000
Полтавщина Красноградський Музей Красноградський Музей 0,5 0,8 2000
Лубенський Центральний Пролетарський М.[узей] 1% 1,5 4000
Роменський Округовий Музей 1% 1,5 4000
Миргородський Музей Науков. і Худ. Пром., вул. Гоголя № 127 1% 1,5 4000
Сокиренці
Переяслав 0,5 0,8 2000
Лохвиця, Музей ім. Г.С.Сковороди. Лохвиця, Ромен округ 0,5 0,8 2000
Городище, (Кремінчуччина) 0,5 0,8 2000
Хорол, Історично-Археологічний Музей. 0,5 0,8 2000
Золотоноша, Художній Музей
Кобеляки
Гадяч
Харків Соціальний Музей ім. Артема Соціальний Музей ім. Артема 3% 4,8 12000
Музей Українського мистецтва 2% 3,2 8000
Музей Слобожанщини (Етнографічний Музей) 2% 3,2 8000
Музей Художнього Технікуму 1% 1,6 4000
Археологічний Музей. Університетська, № 14 2% 3,2 8000
Музей Істпарта 1% 1,6 4000
Харківщина Суми. Суми. 1 1,6 4000
Ізюмський Археологічний Музей. Ізюм, ріг Пушкин. та Гоголівськ. 1 1,6 4000
Лебединський Музей 1 1,6 4000
Вовчанський Музей, зав. Вас. Олексієв. Бабенко. 1 1,6 4000
Богодухів Педагогічний Музей 0,5 0,8 2000
Наталіївка Богодух. пов.[іт,] музей (здається, більш не існує) 0,5 1200
Ольшана, хата-читальня. 0,5 1200
Катеринослав Суми. Народній музей (кол. ім. О.М.Поля). Соборна № 1. 3% 4,8 12000
Запоріжжя Суми. Олександрівськ 1% 1,6 4000
Запоріжжя на Катеринославщині, 3-х річні Педкурси. 1% 1,6 4000
Никопіль, ріг Катериносл. та Пролетар. вул., Народній Музей.
Чернигів Суми. Чернигівський Державний Музей, вул. К.Маркса № 26. 18% 18 33000
Музей української старовини ім. Тарновського. 5 12500
Археологічний музей 2 ½ 6250
Музей культів Магістратська № 4. 2 ½ 6250
Музей побуту 3750
Етнографічний Музей. Магістр. № 4. 3750
Чернигівщина Суми. Остерський Пед. Музей. м. Остер. 1% 1,6 4000
Ніжинський Поєднаний Гоголівський і Музей Політосу, Ніжин, ІНО. 2% 3,2 8000
Конотопський Окр. Музей. м. Конотоп. 1% 1,5 4000
Глухівський Музей. м. Глухів, Навч. Сів. Окр. 1,5 4000
Вороніжський Районний Музей. м. Вороніж, Навч. Сів. Окр., 7-ми річна школа. 1% 1,5 4000
Новгород-Сіверський Музей. м.Новгород-Сіверський 1% 1,5 4000
Сосницький Історично-Археологічний та Етнографічний Музей. Сосниця. Сновської округи. 1% 1,5 4000
Донбас
Донецька губ.
Суми. Бахмут Округовий Музей ім. т.Артема (Артемівськ). 1 1,6 4000
Маріупільський Музей Краєзнавства, вул. Троцького № 37. Зав. Іван Пантелеймонович Коваленко. 1 1,6 4000
Луганський Краєвий Соціальний Музей 1 1,6 4000
Таганрог