Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Cписок членів клубу “Спадщина” за 1988 рік

Сергій Білокінь

Прізвище та ім’я Науковий ступінь, посада Місце роботи Дата написання заяви
Мосіюк Олександр Миколайович
Міщенко Наталка Михайлівна
Канд. фіз-мат. наук, ст.н.с.
Інженер
ІФ АН УРСР

Інститут економіки АН УРСР
5 січня
1988 року
Шкляр Леонід Євдокимович
Одрехівський Микола Васильович
Павленко Юрій Віталійович
Кулінич Віктор Пилипович
Заєць Іван Олександрович
Добрянський Леонід Анатолійович

Загороднюк Павло Олексійович
Канд. філол. наук, н.с.
Аспірант

Канд. іст. наук, н.с.
Аспірант

Інженер

Канд.геолог.-мінерал. наук, вч. секретар
Канд. геолог.-мінерал. наук, викладач
Інститут філософії АН УРСР
Інститут кіберенетики АН УРСР
Інститут археології АН УРСР
Інститут геохімії і фізики мінералів АН УРСР
Інститут економіки АН УРСР
Інститут геологічних наук АН УРСР

КДУ, геологічний факультет
11 січня 1988 року
Забава Луція Казимирівна
Білокінь Сергій Іванович

Федорин Ярослав Володимирович

Денисова Олена Прокопівна
М.н.с.

Канд.філол. наук, зав. груп. бібліографії
Канд. геолог.-мінерал. наук, ст.н.с.
Зав. лабораторією
ІПМ АН УРСР

Відділ наукової інформації і суспільних наук
Інститут геологічних наук УРСР

Держуніверситет
18 січня 1988 року
Войтович Сергій Іванович Канд. філософ. наук, м.н.с. Інститут філософії АН УРСР 19 січня 1988 року
Берниковський Ростислав Всеволодович Канд. істор. наук
Інститут археології АН УРСР
22 січня 1988 року
Майборода Олександр Микитович
Матійчук Віталій Іванович
Гламозда Костянтин Юхимович
Ст. н. с.

Аспірант

Наук. співроб.
Інститут історії АН УРСР

Інститут історії АН УРСР

Інститут історії АН УРСР
25 січня 1988 року
Усенко Ігор Борисович Науковий співробітник Інститут держави і права АН УРСР 26 січня 1988 року
Ященко Леопольд Іванович
Дмитренко Леонід Юрійович
Іщенко Владислав Сакійович
Танцюра Борис Филимонович
Жарких Микола Іванович
Шкарапута Марія Кононівна
Цайтц Олег
Ернінтгельдович
Лящук Володимир Андрійович
Грицяк Ігор Андрійович
Чорнокожа Тарас Семенович
Кагарлицький Микола Федосійович
Горошко Степан Іларіонович
Нагірний Василь Миколайович
Чемерис Алла Трифонівна
Нічик Валерія Михайлівна
Астаф’єв Олександр Григорович
Левковський Броніслав Антонович

Гуцуляк Роман Борисович
Ковтун Юрій Петрович

П’ятковський Леонід Броніславович

Федорук Олександра Георгіївна
Пономаренко Лідія Антонівна
Гребінська Зінаїда Олександрівна
Панасюк Олексій Іванович
Астаф’єва Марія Миколаївна
Горошко Любов Вікторівна
Бабій Олександр Іванович
Нагірняк Анатолій Іванович
Орлюк Михайло Андрійович

Міняйло Григорій Тимофійович
Керівник фолькл. анс.
М.н.с.

Кер. групи

Канд. сільгосп. наук
Канд. хім. наук

Пенсіонер

Інженер

Пенсіонер

М.н.с.

Ст. інженер

Письменник

Учитель історії

Канд. геолого-мінералог. наук
Інженер

Зав. сектором

Викладач

Зав. відділом


К.х.н., м.н.с.Економіст


Ст. інженер

Пенсіонер

Пенсіонер

Наук. співроб.

Аспірант

Ст. інженер

Інженер

Ст. інженер

К.т.н., ст.н.с., заст. директора СКТБ
Ст. інженер
Будинок вчених, Будинок культури Метробуду


Укр. відділення Ін-ту
“Сільенергопроект”
Боярська лісодослідна станція СГА
Інститут колоїдної хімії АН УРСР
Колишній викладач
тех. механіки
Інститут геологічних наук АН УРСР


Інститут держави і права АН УРСР
Ін-тут загальної та органічної хімії АН УРСР
На творчій роботі

Жашківська СШ №1

Інститут географії АН УРСР
З-д “Арсенал”

Інститут філософії АН УРСР
Ніжинський педінститут

СКТБ Ін-ту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР
Ін-т органічної хімії АН УРСР
Ін-т органічної хімії АН УРСР
СКТБ Ін-ту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР
ІПМ АН УРСР

Інститут історії АН УРСР
Інститут геологічних наук АН УРСР

Інститут органічної хімії АН УРСР
Інститут математики АН УРСР
Інститут геологічних наук АН УРСР
Інститут гідромеханіки АН УРСР
Укр НДІ агропроект

Інститут проблем моделювання в енергетиці АН УРСР
ІК АН УРСР
27 січня 1988 року
Жежера Володимир Михайлович Регулювальник РП НДІ 1 лютого 1988 року
Кучеренко Людмила Василівна
Потапенко Людмила Олександрівна
Кирилюк Ольга Леонідівна
Шарафутдінова Ірина Миколаївна
Чередниченко Олександр Трохимович
Кращенко Віктор Петрович
Козуб Юлія Іванівна
Аспірант

Ст. інженер

Аспірант

Канд. іст. наук

Мед. психолог


М.н.с.

Канд. іст. наук, ст. н. с.
Інститут мікробіології АН УРСР
“МАСМА”
ВНДІнафтохім
Інститут кібернетики АН УРСР
Інститут археології АН УРСР
Обласна психлікарня №1


Інститут колоїдної хімії АН УРСР
Інститут археології АН УРСР
3 лютого 1988 року
Паньків Сергій Валентинович
Зубар Віталій Михайлович
Гуцуляк Христина Володимирівна
Костюченко Тетяна Михайлівна
Канд. істор. наук, н.с.
Канд. істор. наук, ст.н.с.
М.н.с.

Пенсіонерка
Інститут археології АН УРСР
Інститут археології АН УРСР
Інститут фізики


5 лютого 1988 року
Козубовський Георгій Анатолійович
Рудик Василь Іванович
Копиленко Олександр Любимович
Жиненков Василь Іванович
Андрусишин Богдан Іванович
Гараган Станіслав Іванович
Митченко Євген Іванович
Доценко Анатолій Іванович

Піпко Антоніна Кузьмівна

Павленко Андрій Іванович

Ракін Євген Сергійович
Трохимчук Іван Карпович

Миронюк Олександр Віталійович
Чепіга Володимир Володимирович
Демиденко Зоя Олександрівна
Білоус Катерина Василівна
Єрмакова Таїса Петрівна
Костенко Віра Костянтинівна
Медюх Роман Максимович
Корбутяк Мирослав Олексійович
Прокопович Леонід Вікторович
Ст. лаб.

Кореспондент
багатотиражки
Канд. юр. наук

Аспірант

Аспірант

Інженер

Ст. інж

Канд. економ. наук, ст.н.с.

Науковий співробітник

Начальник


Психолог

Хірург


Асистент викладача
Провідний інженер
Канд.фіз-мат наук, ст.н.с.
Інженер

Зав. відділом листів
Ст. інженер

М.н.с

Ст. інженер

Інженер
Інститут археології АН УРСР
РВО “Поліграфкнига”

Інститут держави і права АН УРСР
Київський педінститут, кафедра історії КПРС
Київський педінститут

ОКТБ Ін-ту металофізики АН УРСР
Інститут проблем міцності АН УРСР
Рада по вивченню продуктивних сил УРСР АН УРСР
Н/д лабораторія базальтового волокна ІПМ АН УРСР
Районна державна насінна інспекція
м. Васильків
Обл. психіатрична лікарня №1 м. Києва
Обл. психоневроло-гічна лікарня №1
(м. Глеваха)
Київський педінститут ім. Горького
Інститут колоїдної хімії АН УРСР
ІФ АН УРСР

Ін-т органічної хімії АН УРСР
Редакція газети “Наше життя”
ІПМ АН УРСР

ІПМ АН УРСР

Інститут колоїдної хімії АН УРСР
Інститут фізики АН УРСР
8 лютого 1988 року
Молчанов Михайло Олександрович Аспірант Інститут філософії АН УРСР
Коренєв Олексій Олександрович Наладчик КІПіА Київське станкобудівельне ВО
Огульчанський Юрій Антонович Заст. зав. відділом РПО “Агропромсистема” 15 лютого 1988 року
Сургай Геннадій Іванович
Мельник Леонід Герасимович
Сергійчук Володимир Іванович
Сидоренко Олександр Іванович
Канд. іст. наук, доцент
Д. іст. наук,
професор
канд. іст. наук, ассистент
Зав. відділом науки
КДУ, кафедра історії УРСР
КДУ, кафедра історії УРСР
КДУ, кафедра історії УРСР
Редакція “Вечірнього Києва”
16 лютого 1988 року
Кубрицький Юрій Григорович

Гончаренко Василь Микитович
Власова Тетяна Юріївна
Шишкова Ірина Олександрівна
Ткач Аркадій Петрович
Хірург


Ст.н.с.

Ст. редактор

Ст. інструктор
Доктор юрид. наук, проф., зав. кафедрою
Обл. психоневроло-гічна лікарня №1
(м. Глеваха)
УкрНДІ Пластмаш

ЦНБ АН УРСР

ЦК Тов-ва “Червоний хрест”
КДУ, к-ра історії і теорії держави і права
17 лютого 1988 року
Пузир Тамара Іванівна Кореспондент ред-ї радіо Авіазавод
19 лютого 1988 року
Мірошниченко Микола Миколайович

Кер. відділу братніх і зарубіжних літератур Редакція “Літературна Україна”

20 лютого 1988 року
Сєкарев Олексій Володимирович Канд. екон. наук, м.н.с. Ін-т соціальних та екномічних проблем зарубіжних країн 22 лютого 1988 року
Гейченко Волеслав Васильович Канд. фіз-мат наук, ст. н. с. Інститут металофізики АН УРСР 24 лютого 1988 року
Бородай Михайлина Дмитрівна М.н.с. Інститут гідромеханіки АН УРСР 27 лютого 1988 року
Паляниця Лідія Петрівна Ст. інж. ДП ІТФМ АН УРСР 1 березня 1988 року
Скидан Олег Іванович Мол. редактор Головна редакція Української Радянської енциклопедії 12 березня 1988 року
Чуйко Надія
Феодосіївна
Інженер Інститут ботаніки АН УРСР 14 березня 1988 року
Дубиківський Леонід Фаустинович М.н.с. Інститут металофізики АН УРСР 1 квітня 1988 року
Калиниченко Іван Омелянович
Положевець Марія Федорівна
Мусієнко Віра Володимирівна
Приходько Микола Петрович
Сікорська ………. Михайлівна
Савенок Людмила Андріївна
Кошманенко Максим Володимирович
Канчура Віктор Юрійович
Холявенко Клавдія Мефодіївна
Семенов Олександр Олександрович
Мельничук Георгій Васильович
Степаненко Валерій Феодосійович
Остапчук Ярослав Валерійович
Руденчик Анатолій Антонович

Прокопенко Ігор Григорович
Коваленко Олександр Іванович
Глібко Леся Миколаївна
Бачерикова Ірина Василівна
Поклад Юрій Леонідович
Канд. хім. наук, ст.н.с.
Ст. геолог

М.н.с.

Економіст

Викладач

Викладач

…………..


Викладач

К.х.н.,
ст. н. с.
К.т.н., доцент

Інструктор політвідділу

Зав. групою
Інженер

Інженер


К.т.н., доцент

М.н.с.

Студентка

Наук. співроб.

Палітурник
ІКХХВ АН УРСР

Укргеологфонд

КДУ

Київський міськвиконком

Кіровоградський педінститут
Херсонський педінститут
КДУ, мех-матАндріївська СШ

ІФХ АН УРСР

КІІЦА

МВД УРСР


РОУ Укрпромбудбанку
ІК ім. В.М. Глушкова АН УРСР
Проектний та науково-дослідний інститут водного господарства
КІІЦА

ІЯД

Київський педінститут ім. Горького
Інститут фізхімії АН УРСР
Київфото
4 квітня 1988 року
Жмир Володимир Федорович Зав. бюро Головний інформ.-обчислюв. центр Мінавтотранс УРСР
Козуб Леонард Васильович
Козуб Алла Валентинівна
Бойко Віктор Степанович
Слала Лідія Василівна
Кочержинський Юрій Олександрович
Кохан Василь Іванович
Пшенична Ольга Василівна
Скульптор

Інж.

Нач. виробн.-диспетч. від.
Гол. інж. Проектів
Д.т.н., проф.


Пенсіонер

К.т.н., ст.н.с.
Кіностудія
ім. О. Довженка
ІМФ АН УРСР

Трест “Укррадгосп-
Спецбуд”
“Укргіпроенерго”

Інститут надтвердих матеріалів АН УРСРІПМ АН УРСР
18 квітня 1988 року
Погребенник Володимир Федорович
Дмитренко Андрій Любомирович
Щербак Ігор Михайлович
Остапчук Василь Євдокимович
Канд. фіз.-мат наук, доцент

Студент

Гол. інженер

Педагог-організатор
Київський педінститут ім. Горького

Київський художній інститут
Київліфт

ЖЕК Ленінградського району
25 квітня 1988 року
Борисенко Валентина Кирилівна Канд. істор. наук, зав. рукописними фондами Інститут мистецтво-
знавства АН УРСР
3 травня 1988 року
Ярмола Тетяна Михайлівна К.т.н.
ІПМ АН УРСР
4 травня 1988 року
Гирич Тетяна Юріївна
Лучко Леонід Олександрович
Сирцова Олена Миколаївна
Гулей Володимир Йосипович
Гончарук Василь Мусійович
Перів Марія Василівна
Руденко Василь Юрійович
Мороз Андрій Омелькович
Соломаха Оксана Олексіївна
Гура Володимир Іванович
Шостак Ірина Йосипівна
Тосняк Володимир Васильович

Томашевська Людмила Миколаївна
Качорак Наталя Степанівна

Глушак Оксана Анатоліївна

Трегуб Тетяна Вікторівна


Ст. інженер

Канд. філос. наук, н. с.
Пенсіонер

Зав. сектором

Вчителька

Студент

Робітник

Методист

Провідний інженер
Лікар

Студент


К.т.н., ст.н.с.


Студентка


Студентка


Культоргані-затор
Центральний державний архів УРСР
Рада по вивченню прод. сил УРСР АН УРСР
АН УРСРДерж. музей книги і друкарства УРСР
Мощунська школа Києво-Святошинського р-ну
Київське педучилище №1

З-д автоматики імені Петровського
Міський будинок самодіяльної творчості
КПО “Електронмаш”

Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги
Київський державний театральний інститут ім. Карпенка-Карого
НВО “Квант”


Київський державний інститут культури ім. Корнійчука
Київський державний інститут культури ім. Корнійчука
Інститут надтвердих матеріалів АН УРСР
16 травня 1988 року
Богданов Микола Іванович Провідний інженер Державний інститут проектування підприємств легкої промисловості 17 жовтня 1988 року
Падун-Лук’янова Леся Никанорівна К.т.н., пенсіонерка 31 жовтня 1988 року
Голобуцький Ігор Володимирович
Цап Василь Степанович
Никифорук Роман Іванович
Дмитрук Оксана Василівна
Гвоздь Микола Іванович
Серденко Тамара Григорівна
Канд. економ. наук, н.с.
Гол. спец. служби
Лікар-невропатолог
Студентка

Пенсіонер

Викладач
ВНДІ Хімпром

Інститут “Союзгазпроект”

Тетерівська дільнича лікарня
Київське медучилище №1КДУ, підготовчі курси
14 листопада 1988 року
Польовий Ренат Петрович


Заковоротна Людмила Григорівна
СлюсарСт. інженер
Науково-дослідна лабораторія базальтових волокон і виробів з них ІПМ АН УРСР
Інститут проблем моделювання в енергетиці АН УРСР
20 листопада 1988 року
Оцун Микола Петрович
Сніжинський Микола Анатолійович
Герман Ніна Олексіївна
Шваб Володимир Степанович

Ціборовський Олег Михайлович
Педагог-історик
Інженер-програміст
Інженер

Економіст


Канд. мед. наук, ст.н.с., зав. відділом
МВС УРСР

НВО “Квант”

ОКТБ і ДП ІМФ АН УРСР

Броварська фабрика верхнього дитячого трикотажу
НДІ педіатрії, гінекології та акушерства
21 листопада 1988 року
Касич-Пелипенко Іван Овсійович
Лебіга Всеволод Авксентійович
Інженер-технолог
Ст. н. с.
Інститут електро-зварювання АН УРСР
Інститут електро-зварювання АН УРСР
22 листопада 1988 року
Виноградова Ольга Миколаївна
Красицька Людмила Олександрівна
Нач. сектора
Провідний інженер
ВО ім. Корольова
НДІ радіовимірювальної апаратури
27 листопада 1988 року
Гончар Олег Юрійович
Шевченко Анатолій Григорович

Інженер-технолог
Канд.економ. наук, доцент кафедри економіки
Інститут електро-зварювання АН УРСР
Інститутпідвищення кваліфікації спеціалістів житлово-комунального господарства
28 листопада 1988 року
Гавриленко Зоя Анатоліївна Студентка V курсу КДУ, факультет журналістики 29 листопада 1988 року
Сусідко Анатолій Іванович
Самсонюк Ірина Марківна
Ст. н. с.
Пенсіонерка
Інститут автоматики
Київський торговельний інститут
5 грудня 1988 року
Антонюк Галина Петрівна
Говоруха Михайло Іванович
Литовченко Анатолій Іванович
Захарчук Анна Петрівна
Ст. н. с.
Ст. інженер
Інженер
М. н. с.
Київське ДКБА НПО “Хімавтоматика”
Інститут кібернетики АН УРСР
З-д “Ленінська кузня”
Інститут надтвердих матеріалів АН УРСР
19 грудня 1988 року
Аліферов Анатолій Миколайович Гол. інженер проектів Інститут Укрдіпроводгосп 20 грудня 1988 року
Дзядик Юрій Владиславович Канд. фіз-мат наук, н. с. Інститут кібернетики АН УРСР ____ грудня 1988 року