Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Промова Григорія Політики (1763 р.)

Сергій Білокінь

Григорій Політика був популярний як великий знавець української історії. Про свою збірку джерел він писав: «Что касается до собрания моего российских рукописных и печатных книг, то […] такового не токмо ни у одного из партикулярных людей не было, но и с государственными российскими библиотеками моя в первенстве, в редкости и древности книг препираться могла» [75]. Як відомо, його збірка по суті загинула. На часі підсумувати його історико-культурну спадщину й розробити програму її досліджень.

Опубліковано: Український археографічний щорічник (Київ), 2010 р., т. 15, с. 414 – 433.