Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Справа «Спілки визволення України»
й перспективи її дальшого вивчення

Сергій Білокінь

Продовження робіт: Білокінь С. Репетиція беззаконь: Судовий процес над «Спілкою визволення України», якої не було, та його наслідки // Україна. 1989. 10 вересня. № 37 (1701). С. 13-15: 3 фото; 17 вересня. № 38 (1702). С. 20-21: 5 фото; Його ж. СВУ – опера ГПУ? // Наш час. К., 1992. № 12. С. 3; Його ж. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-1941 рр.: Джерелознавче дослідження. К., 1999. 447 с.

Опубліковано: Історіографічні дослідження, 2021 р., т. 22, c. 385 – 442.