Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Інскрипти збірки С.Білоконя

Сергій Білокінь

(покійних авторів)

Апанович Олена Михайлівна (9.ІХ.1919 – 20.ІІ.2000).

– Апанович О.М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. К., 1969.

Шанувальнику і збирачеві, невтомному і талановитому дослідникові українського мистецтва та історії Сергію Івановичу Білоконю від автора. 8 / VІ – 1973 р. м. Київ”.

– Апанович Е.М. Вкладные, владельческие, дарственные записи и приписки переписчиков XVI-XVIII вв. на рукописных книгах ЦНБ АН УССР // История книги и издательского дела: Сб. науч. трудов. Лгр., 1977. С. 22-52.

«Дорогому Сереже Белоконю с уверенностью в предопределенность его блестящих научных успехов. Ел.Апанович. 13/VII – 1977. Киев».

Бєґун Владімір Яковлевич (? – ?).

Бегун В. Вторжение без оружия. Изд. 2, испр. Москва: Мол. гвардия, 1979.

«Сергею Ивановичу Белоконю – патриоту, другу, ученому – с глубоким уважением. В.Бегун. 27.ХІ.1979”.

Білокінь Іван Андрійович (12.Х.1912 – 5.V.2002).

Белоконь Иван. Память и красота: Ист.-культ. очерки. Москва: Современник, 1987.

Дорогому Сергію Івановичу Білоконю, – речникові рідної культури і захисникові Києво-Печерської Лаври – академії Слов”янського Духу, – щасливої долі і всього найкращого в житті. І.Білокінь. Березень 1988 р. Москва”.

Біняшевський Ераст Володимирович (26.VI.1928 – 12.ІІІ.1996 ).

– Українські писанки. К.: Мистецтво, 1968.

«Дорогому Сергійкові Білоконю, чарівному парубкові, юному козакові інтелектуального війська, в пам”ять про найліпші дні нашої дружби від автора.

Многая і благая літа Тобі!

Золотоверхий Київ, 7 лютого 1970 року.

Ераст Біняшевський».

Боровський Ярослав Євгенович (20.VІІ.1937 – 15.Х.2003).

– Боровський Я.Є. Походження Києва: Історіогр. нарис. К.: Наукова думка, 1981.

Дорогому Сергію Івановичу з повагою і найкращими побажаннями. Ярослав Боровський. 7.VІІІ.1981”.

– Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян. К.: Наукова думка, 1992.

Дорогому Сергію Білоконю з повагою. Яр. Боровський. 6.08.1992”.

Брайчевський Михайло Юліанович (6.VІ.1924 – 23.Х.2001).

– Брайчевський М.Ю. Походження Русі. К.: Наукова думка, 1968.

„Дорогому Сергію Білоконю з побажаннями великих успіхів на ниві історії вітчизняної культури [–] автор. 29.VІ.83 р.”

Висоцький Сергій Олександрович (15.VІІ.1923 – 19.ХІІ.1998).

– Высоцкий С.А. Светские фрески Софийского собора в Киеве. К.: Наукова думка, 1989.

«Шановному Сергію Івановичу Білоконю від автора. С.Висоцький. 6.VІ.1992 р.

Врона Іван Іванович (29.ІХ.1887 – 5.І.1970). Ар. 13 липня 1933. 5 років ИТЛ.

– Врона Ів. Анатоль Петрицький: Альбом.

Сергію Білоконю, мойому молодому другові, на добру пам”ять і зміцнення дружби – від автора. І.І.Врона. 21.ІІ.1969. Київ”.

Вязьмітіна Марія Іванівна (22.ІV.1896 – 3.ІV.1994).

– Вязьмітіна М. Мистецтво країн Ісламу: Каталог. К., 1930.

«Дорогому Сереже на память о наших беседах о давно минувших днях от автора. Киев, 16. IV – 73г.”

Ґембаровіч Мєчислав (7.ХІІ.1893 – 2.ІХ?1984).

– Gebarowicz Mieczyslaw. Wawrzyniec-Laurenty Krzczonowicz, nieznany sztycharz drugiej polowy XVII wieku // Folia Historiae Artium. Tom XVII. 1981. S. 49-120.

„Вельмишановному Сергію Івановичу Білокіню в пам”ять нашої знайомості – автор. 27.VIII.1981”.

Гончар Іван Макарович (14.І.1911 – 18.VІ.1993).

Іван Гончар: „А ми ж тую червону калину, гей, гей, та піднімемо…” / Ол.Климчук // Україна. 1989. 22 січня. № 4 (1668). С. 12-13, 4 обкл., вкл.

„Дорогому талановитому публіцисту молодому побратиму Сергію Білоконю в знак щирої поваги і любові! Іван Гончар. Київ 1989 р. 26.І”.

Жданович Олена Миколаївна (9.І.1894 – ?).

Шейнис З.С. Былое // Шейнис З.С. Солдаты революции: Девять портретов. Москва: Сов. Россия, 1978. С. 242-284.

«Сергею Ивановичу Белоконю. Ел.Жданович. 22 – ІІІ – 78»

Жураковский Геннадий Евгеньевич (1894 – 10.ІІІ.1955) .

– Жураковский Г.Е. Из истории просвещения в дореволюционной России. Москва: Педагогика, 1978.

Із змісту: Просветительская деятельность Полтавского кружка в период первой революционной ситуации в России (С. 79-132), К истории киевских воскресных школ (С. 133-159).

«На память глубокоуважаемому Сергею Ивановичу Белоконь о докторе педагогических наук, члене-корреспонденте АПН РСФСР и организаторе ее, профессоре Геннадии Евгеньевиче Жураковском, самоотверженно отдавшем свою творческую жизнь науке о воспитании и образовании молодого поколения нашей Великой Родины. Доцент П.[расковья Иосифовна] Жураковская. 18/ХІ 1978. Тел.: 240 20 19».

Зеров Микола Костьович (14.IV.1890 – 3.ХІ.1937).

– Зеров Микола. Вибране. К., 1966.

"Уважаемому Сергею Ивановичу на добрую память о Н.К.Зерове. С.Зерова. 23.ІІ.1985 г."

"З тими самими почуттями – Г.Кочур. 9.І.986".

Зубченко Галина Олександрівна (19.VІІ.1929 – 4.VІІІ.2000).

– Карпати в творах Галини Зубченко. К.: Музей Івана Гончара, 1999.

„В день злуки 22 січня на згадку про буремні роки! Шановному Сергію Білоконю від Галини Зубченко. 22.І 2000 р.”

– Halina O. Zubcenko. Galerija “Viseslav”. [Matica hrvatska] NIN. [Zagreb,] 1999.

„Шановному вченому, шістдесятнику Сергію Білоконю на згадку про нашу молодість. Галина Зубченко. 22.І 2000 р.”

Ільєнко Іван Олександрович (1943 – 1996).

– Герої Крут: Лицарський подвиг юних українців. Дрогобич: Відродження, 1995.

„Шановному Сергієві Івановичу – з вдячністю за допомогу в підготовці цього видання – Ів.Ільєнко. 28.V.96”.

Калінцев Юрій Александрович (1948 – 3.V.2003).

– Калинцев Ю.А. Деятельность революционных марксистов, большевистских организаций по вовлечению студенчества в борьбу против самодержавия, 1900-1904 гг. Автореф. дисс. к.и.н. К., 1978.

„Дорогому Сергею Ивановичу с пожеланиями добра и радости, счастья и успехов автор. 14.01.79”.

Карклінь Галина-Інга (? – ?).

– Карклінь Галина. Відлуння близьких і далеких доріг: Літ.-крит. нариси, есе. К.: Рад. письменник, 1987.

«Глубокоуважаемому Сергею Ивановичу Белоконь. С удовольствием читаю Ваши статьи в укр. периодике. – Они обогащают, приглашают на собеседование – искреннее, всегда целенаправленное. Посылаю Вам крупицы моей большой любви к украинской культуре и ее творцам… Галина-Инга Карклинь. Рига-Юрмала, июль 1987».

Кілієвич Стефанія Ромуальдівна (4.ХІ.1920 – 7.І.2000).

– Килиевич С.Р. Детинец Киева ІХ – первой половины ХІІІ веков. К.: Наукова думка, 1982.

«Глубокоуважаемому Сергею Ивановичу Белоконю с добрыми пожеланиями автор <підпис> 22.III.1983 г.»

Коляда Григорій Іванович (14.ХІ.1896 – 20.ІІ.1977). Ар.

– Коляда Г.И. Начало русского книгопечатания и Иван Федоров. Відбитка: Ученые записки / Сталинабадск. гос. пед. ин-т им. Т.Г.Шевченко. Филол. серия. Вып. 5. Сталинабад, 1954.

„Вельмишановному Сергію Івановичу Білоконеві. Г.Коляда. 28 / Х 73”.

– Коляда Г.И. Работа Ивана Федорова над текстами Апостола и Часовника и вопрос о его уходе в Литву. Відбитка: Труды отдела древнерусской литературы. Том XVІІ. Москва; Ленинград, 1961.

„Вельмишановному Сергію Івановичу Білоконю. Г.Коляда. 7 / І 74”.

Косинка Григорій Михайлович (29.ХІ.1899 – 17.ХІІ.1934). Ар. 1934. Розстріляний.

– Про Григорія Косинку: Спогади. К.: Рад. письменник, 1969.

„Шанувальникові творчості Григорія Косинки – Сергію Івановичу Білоконю. Тамара Мороз-Стрілець. Листопад 1976 р.”

– Косинка Григорій. Гармонія. К.: Дніпро, 1988.

„Глибокошановному Сергієві Білоконю з сердечною приязню й побажанням успіху у роботі на ниві української культури. Дружина автора Тамара Мороз-Стрілець. Київ, 1 березня 1990 р.”

Кочур Григорій Порфирович (4.ХІ.1908 – 15.ХІІ.1994). Ар. 1943. 10 років ИТЛ, 5 років позбавлення прав.

– Верлен Поль. Лірика. К.: Дніпро, 1968.

„Сергієві Білоконю з широю прихильністю. Г.Кочур. 24.ІХ.68”.

– Кочур Григорій. Відлуння. К.: Дніпро, 1969.

„Сергієві Білоконю з найщирішою прихильністю. Г.Кочур. 25.ІV.69”.

– Співець. К.: Веселка, 1972.

„Сергієві Білоконю щироприхильний Г.Кочур. 22.ІІ.73”.

– Райніс Ян. Лірика. К.: Дніпро, 1965.

„Сергієві Білоконю надписую з запізненням, проте не менш прихильно. Г.Кочур. 30.V.73”.

Кудрицький Анатолій Вікторович (5.ІХ.1936 – 1997).

– Киев: Энцикл. справочник / Под ред. А.В.Кудрицкого. Изд. 2. К., 1985.

«Уважаемому Сергею Ивановичу, доброму другу Киева, киевских изданий в память о нашем трудном и нужном сотрудничестве в знак моего искреннего уважения. Кудрицкий Анатолий. 24.7.85».

«Со-науковому працівникові, співавторові Сержу з побажанням здійснити наші мрії щодо подальших видань… Л.Проценко. 24/VІІ-85 р.».

Кузякіна Наталя Борисівна (? – ?).

Кузякіна Нат. Архівні сторінки… К.: НАУ, 1992.

„Шанованому й шановному Сергію Івановичу Білоконю із глибокою повагою Кузякіна. 15.IV.93”.

Куткін Володимир Сергійович (12.ХІ.1926 – 2004).

– Народний художник України Володимир Куткін: графіка, живопис: Каталог виставки. К., 2001.

„ВШановному пану Сергію Білоконю на спомин. З вдячністю автор Володимир Куткін. 19.ХІ.2001. Київ”.

Лавров Павло Арсенович (29.VI.1903 – 1.VI.1973).

– Лавров П.А. Українське селянство й польське повстання 1830-1831 р.р. на Правобережній Україні // Записки історичного та філологічного факультетів / Львів. держ. ун-ту ім. І.Франка. Том І. Львів, 1940. С. 89-110.

„Шановному С.І.Білоконю на згадку від автора. П.А.Лавров. 17.ІХ.1970”.

Пор.: Марченко.

Ліхачов Дмітрій Сєрґєєвіч (15.ХІ.1906 – 30.ІХ.1999).

– Лихачев Д.С. Прошлое – будущему: Статьи и очерки. Лгр.: Наука, ЛО, 1985.

«Дорогому Сергею Ивановичу Белоконю с дружеским приветом Д.Лихачев. 16.Х.85».

Логвинська Лідія Петрівна та Малашенко Ольга Михайлівна.

– Логвинська Л., Малашенко О. Лев Крамаренко. К.: Мистецтво, 1975.

«Сергею Белоконю на добрую память. И.Жданко. 27 / ІІ 76».

Лукаш Микола Олексійович (19.ХІ.1919 – 29.VІІІ.1988).

– Боккаччо Джованні. Декамерон / З італ. переклав Микола Лукаш.

„Дорогому Сергієві Білоконю з щирою приязню М.Лукаш. 18.VІІІ.85 р.”

Ляшенко Лука Іванович (31.Х.1898 – 1.ХІІ.1976). Ар.

– Панас Горнятко. К., 1962.

„Любим і незмінним друзям моїм, Галині Сергіївні і Римі Сергіївні, на згадку про автора. Дайте прочитати Серьожі, а хваліть усі разом, – автор не любить, коли його лають. З любов”ю Лука Ляшенко. 7.І.63 р. Київ”.

– Битва з чорним бароном. К., 1963.

„Чутливому, хорошому юному другові моєму Сергієві Білоконю – З любов”ю Л.Ляшенко. 7 червня 1963 р.”

– Блискавиця темної ночі: Повість [про Г.Сковороду]. К.: Веселка, 1965.

„Римі Сергіївні, Галині Сергіївні, Івану Петровичу і Сергієві з бабусею, – Любим і дорогим моєму серцю Борякам і Білоконям – на добру згадку з любов”ю Лука Ляшенко. 15.ХІ.65 р. Київ”.

Максименко Федір Пилипович (23.І.1896 – 6.VІІ.1983).

– Максименко Ф. Матеріяли до краєзнавчої бібліографії України. К., 1930.

„Вельмишановному й дорогому Сергію Івановичу від упорядника. 1973.VІІІ.14”.

Марченко Михайло Іванович (1902 – 22.І.1983).

– Марченко М.І. До питання розвитку феодальних відносин на Україні в рр. 1650-1660 // Записки історичного та філологічного факультетів / Львів. держ. ун-ту ім. І.Франка. Том І. Львів, 1940. С. 25-39.

„Дорогому Сергієві Івановичу Білоконю з глибокою пошаною на добрі спогади. М.Марченко. 27.Х.1970 р.”

Пор.: Лавров.

Музика Ярослава Львівна (10.І.1898 – 24.ХІ.1973). Ар. 8 листопада 1948. 25 років ИТЛ.

– Виставка сучасної української графіки: Катальог. Л.: АНУМ, 1932.

„Сергію. Подивляю Вашу енергію і інтуїцію у вишукуванні матеріялу та вірю у Вашу майбутність. Музика Яр. 1973”.

Мєтченко Алєксєй Івановіч (12.ІІ.1907 – ?).

Метченко А. Кровное, завоеванное: Из истории сов. литературы. Москва: Сов. писатель, 1971.

«Сергею Ивановичу Белоконю от всего сердца. А.Метченко. [8.ІІ.1978]”

Овчаренко Олександр Іванович (28.І.1922 – 20.VІІ.1988).

– Овчаренко А. Социалистическая литература и современный литературный процесс. Изд. 3. Москва: Современник, 1975.

«Сергею Ивановичу Белоконю с надеждой, что получу от него не столь толстую, но зато умную и содержательную книгу. Проф. Ал.Овчаренко. 12.ХІ.1975 г.».

Отрішко Валерій Михайлович (9.ІІ.1949 – 29.ХІ.1999).

– Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М. Сельская округа Ольвии. К.: Наукова думка, 1989.

«Сергею Ивановичу Белоконю – с почтительным уважением и огромной любовью. В.Отрешко. 5.11.89 г.»

– Отрешко В.М. Ольвийская хора VI-V вв. до н.э. Автореф. дисс. канд. ист. наук. К., 1990.

«Сергею Ивановичу с величайшим почтением. Твои упорство и настойчивость, о Серж, сметают любые препятствия… В.Отрешко. 25.10.99».

Павленко Оксана Трохимівна (30.І.1895 – 23.ІV.1991).

– Рисунки Бела Уитца и Оксаны Павленко. Фрунзе: Кыргызстан, 1973.

«З щирим побажанням успіху в творчій праці на добрий спомен Сергію Білоконю з пошаною і любовью від О.Павленко. 18/V 1974 р.”

Піоро Ігор Станіславович (18.ІІ.1948 – 4.І.2005).

– Крымская Готия. К.: Лыбидь, 1990.

«Дорогому Сергею Ивановичу с наилучшими воспоминаниями от автора. 2.11.1990 г. Пиоро».

Проценко Людмила Андріївна (19.IV.1927 – 7.ІХ.2000).

– Кременецький земський суд: Описи актових книг. Вип. І. К., 1959.

«В/Шановному Сергію Білоконю з приємністю, що справа не кінчається, справа продовжується. Л.Проценко. 22/VІІІ – 81 р.”

Пор.: Кудрицький.

Рудинська Євгенія Яківна (12.ІІ.1885 – 1.VІІ.1977). Ар. 1921, 1929, 1934. Заслана до Котласа.

– Рудинська Євгенія. Листи Василя Горленка до Панаса Мирного. К., 1928.

„Сергієві Івановичу Білоконю – юному високоталановитому дослідникові укр. літератури та мистецтва з сердечним побажанням успіху в дальшій праці – ad majorem Ukrainae gloriam. 8 VIII 70”.

Савенко Ірина Анатоліївна (13 червня 1909 – до 5.ІІ.1998).

– Савенко Ирина. Наяву – не во сне: Роман-воспоминание. К.: Рад. письменник, 1988.

„Шановному Сергію Івановичу Білоконю з найкращими побажаннями. І.Савенко. 12/VI 89 р.”

Світличний Іван Олексійович (20.ІХ.1929 – 25.Х.1992). Ар. 1965, 1972. 7 років таборів і 5 років заслання.

– Світличний Іван. У мене – тільки слово. Х.: Фоліо, 1994.

„Сергію Білоконю на добру згадку про Івана, про бібліофільські „конфронтації”. Л.[ьоля] С.[вітлична.] 1968-1997”.

– Доброокий. Спогади про Івана Світличного. К.: Час, 1998.

„Сергійкові Білоконю на згадку про давноминулі часи. Л.[ьоля] Світлична. 22.09.98.

і Надія [Світлична], що примкнула до них”.

Сидоров Алексей Алексеєвич (1/13 червня 1891 – 30 червня 1978).

– Выставка рисунков из собрания члена-корреспондента Академии наук СССР профессора А.А.Сидорова. Москва: Сов. художник, 1969.

«Глубокоуважаемому Сергею Ивановичу Белоконю от составителя-собирателя (выставка в ГМИИ – V 69, в Эрмитаже – VIII 69). А.А.Сидоров. ІХ.69 / М[осква]. Мою коллекцию западно-европейского рисунка передаю в дар Отделу гравюры и рисунка Государственнного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. Член-корреспондент Ак.[адемии] наук СССР Проф. А.А.Сидоров».

Славін Лазар Мойсейович (11.VІ [VІІ].1906 – 30.ХІ.1971).

Славін Л.М. До питання про ольвійсько-скіфські відносини. Відбитка: Іст. збірник / КДУ ім. Т.Г.Шевченка. № 5. 1954.

„Сергею Белоконю от автора – Л.Славин. Март 67”.

Спаський Іван Георгійович (24.ІІ.1904 – 4.ХІ.1990). Ар. 31 жовтня 1933. 5 років ИТЛ.

– Спасский И.Г. Золото Владимира Святославича // Экономика, политика и культура в свете нумизматики: Сб. науч. трудов. Лгр.: Гос. Эрмитаж, 1982. С. 5-47.

«Дорогому С.И.Белоконю моя очередная украиника – рекомендую! И.Спасский. Июнь 1982».

– Сотникова М.П., Спасский И.Г. Тысячелетие древнейших монет России: Сводный каталог русских монет Х-ХІ веков. Ленинград, 1983.

«Дорогому С.И.Белоконю. И.Спасский. 22.6.1983».

– Спасский И.Г. Русские ефимки: Исследование и каталог. Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1988.

«Дорогому Сергею Ивановичу, как мне кажется, не разделяющему отно[ше]ния его земляков ко мне. И.Спасский».

Стецюк Катерина Ісаківна (23.ХІ.1905 – серпень 2002).

– Стецюк К.І. Народні рухи на Лівобережній і Слобідській Україні в 50-70-х роках XVII ст. К.: Вид-во АН УРСР, 1960.

„Шановному Сергію Івановичу на добру пам”ять з найліпшим побажанням успіхів в збереженні культурної спадщини нашого чудового міста Києва. К.Стецюк. 10 / ІІІ – 1984 р.”

Стешенко Ірина Іванівна (5.VІІ.1898 – 30.ХІІ.1987).

– Шекспір В. Вибрані твори. Том І. К., 1950.

«Друже мій, – це не книга, доторкуючись до неї, ти доторкуєшся до людини…» (Уїтмен). Київ. 25.Х.66 р. Ірина Стешенко».

– Твен Марк. Пригоди Гаклберрі Фінна. К.: Веселка, 1966.

«Коли Вас оточуватиме груднева імла старості, пам”ятайте, що в дійсності світ кожної миті і в кожній своїй точці такий же сповнений життя, як і найрадісніший ранок, що Вам його пощастило будь-коли пережити» (Уїльям Джеймс).

Моєму наступникові – Сергієві Білоконю на згадку – Ірина Стешенко. Київ. 25.Х.66 р.»

– Мольєр Жан-Батіст. Комедії. К., 1958.

«Невеличка «Наука, що її думав дати своїм дітям Володимир Мономах…»

Деякі свої поради прилучаю до тов. Мономаха і я:

І – «Якщо Ви (товаришу Сергію) так утупилися очима в Небо, що Вам ніколи поглянути на землю, ви спіткнетеся й потрапите до пекла» (О’Меллі).

ІІ – «Щоб зробити щось, треба не надто багато сили; а щоб вирішити, що саме треба зробити, потрібна й справді сила величезна» (Кін Габбард).

ІІІ – «Старе дерево краще горить, на старій коняці краще їхати, старі книжки приємніше читати, старе вино приємніше пити, на старих друзів можна звірятися найбільше» (Райт).

(Далі буде!) Див. «Срібні ковзани».

Київ. 2.ХІІ.67 р. Ірина Стешенко».

– Лоусон Генрі. Тут місце не для жінки. К.: Дніпро, 1970.

„Вельмимудрому моєму Другові – Сергію Білоконеві – з найкращими побажаннями на Майбутнє! (І, між іншим, на Суд і Розправу…). Ірина Стешенко. Київ. 6.IV.71 р.”

Таранушенко Стефан Андрійович (9.ХІІ.1889 – 13.Х.1976). Ар. 14 жовтня 1933. 5 років ИТЛ.

– Відчитна виставка за 1923 рік / Музей укр. мистецтва. Х., 1924.

„Послужила ця книжечка мало не півстоліття Ярославі Музиці. Послужи ж ти стільки ж Сергію Білоконю. Таранушенко. 27 – IV – 71”.

– Українське мистецтво: Проспект. [Х., 1929].

«С.І.Білоконю. Т[аранушенко. 23.VI.72]»

– Таранушенко С. П.Д.Мартинович: Нарис про життя і творчість. К., 1958.

„Дорогому Сергію Білоконю. 9/ХІ 68. Т[аранушенко]”.

– Таранушенко С. Монументальна дерев”яна архітектура Лівобережної України. К., 1976.

„Дорогому Сергію Білоконю від автора. 23 – ІV – 76. Т[аранушенко]».

Химич Юрій Іванович (12.ІV.1928 – 2004).

– Сакральна архітектура Вірменії в творчості Юрія Химича. К., 2001.

„Високошановному Сергію Івановичу Білоконю – Химич Юрій на добру згадку з повагою <підпис> /Химич/. 2002 р.”

Чепелик Віктор Васильович (14.ІІІ.1927 – 14.V.1999).

– Віктор Ваисльович Чепелик: Бібліогр. покажчик / Упор. А.О.Пучков. К., 1997.

Сергію Білоконю, якого я дуже люблю за його жертовну працю на щастя нашого народу. 19.07.97. В.Чепелик”.

Чукин Дмитро Григорович (1909 – 1978). Ар. 1933.

– Чукин Д. Виставка „Мистецтво Радянської України”: Каталог. Х., 1930.

„Сергію Івановичу на спомин про приємну зустріч через 44 роки після виходу каталогу від автора. 15. IV. 74 року. Ленінград”.

Шміт Федір Іванович (3.V.1877 – 10.ХІ.1942). Ар. 26 листопада 1933. Розстріляний.

– Шмит Павла Федоровна. Список печатных работ Федора Ивановича Шмита (1877-1941). Відбитка: «Визант. временник». № 37. 1976. С. 297-300.

«Дорогому Сергею Ивановичу в знак дружбы и благодарности за помощь в моей работе. П.Шмит. 30 / VI 76».

Ярема Володимир (Димитрій; 9.ХІІ.1915 – 25.ІІ.2000).

– Ярема Володимир, протопресвітер. Дивний світ ікон. Львів: Логос, 1994.

«Вельмишановному Сергієві Івановичу підписує з благословенням + Дмитрій».

Еміґранти

Барка Василь.

– Барка Василь. Океан: Лірика. Вид. 2. Нью-Йорк, 1979.

Високому знавцеві архівного царства: Сергієві Білоконю: на згадку про „верховинські” розмови. В.Барка. 25.VІІІ.91”.

– Барка Василь. Лірник: Вибрані поезії. Нью-Йорк, 1968.

„Високодостойному гостеві з Києва: д-ру Сергію Білоконю: на спогад про „Верховину”. В.Барка. 25.VІІІ.91”.

Бойко Юрій.

-

- Бойко Юрій. Вибране. Том І. Мюнхен, 1971. -

„Сергієві Білоконеві з глибокою пошаною Ю.Бойко-Блохин. 21.V.94”.

Борецький Михайло.

– Фотоальбом „Любіть Україну!”. Без місця (USA): Мих. Борецький, с 1954.

„Сергію Білокінь, на спомин зустрічі, знайомства і прекрасних розмов у Ню Йорку. 9 / 16 / 91. Михайло Борецький”.

Горбач Олекса.

– Studia Slavica in Honorem viri doctissimi Olexa Horbatsch. Teil 1. Munchen, 1983.

„Дорогому Сергієві Білоконеві на милий спогад про єденвальдську (?) зустріч з пошаною для його відваги як людини й українського науковця! Берфурт, 8/ХІІ 1990 р.”

Гординський Святослав.

– Терем: Проблеми укр. культури. Наші мистці на чужині: Святослав Гординський. Ч. 10. Детройт, 1990.

„Сергієві Білоконеві з пошаною і привітом у столиці України – Святослав Гординський. 10.6.1991”.

Гуменна Докія Кузьмівна.

– Гуменна Докія. Дар Евдотеї: Іспит пам”яті. Кн. 1: Київські кручі. Балтимор; Торонто: Смолоскип, 1990.

„Шановному др-ві Сергієві Білоконеві з нагоди приємної зустрічі в Нью-Йорку. УВАН. 9 грудня 1993. Докія Гуменна”.

Калиник Олексій Михайлович.

– Спілка Української Молоді на Чужині: Фотоальбом / Ред. І.Федчиняк, Я.Деременда. Лондон, 1954.

„Вельмишановному Сергію Івановичу Білоконю на добру згадку від О.Калинника. 12/31/1993 р.”

Костюк Григорій Олександрович.

– Kostiuk Hryhory. The Fall of Postyshev. New York, 1954.

„Сергію Івановичу Білоконю з продякою за візиту й незабутню хвилюючу бесіду. Гр.Костюк. 27.ХІ.93. Сільвер Спрінґ, США”.

– Любченко Аркадій. Вона: Повісті й новелі. Без місця: ДВУ, 1929.

„До архіву С.І.Білоконя 27.ХІ – 93. Гр.Костюк” .

Кошелівець Іван Максимович.

– Кошелівець Іван. Розмови в дорозі до себе: Фраґменти спогадів та інше. Сучасність, 1985.

„ВШ. Сергієві Білоконю з висловами глибокої пошани. Ів.Кошелівець. 26.01.90”.

[Мстислав, Св.Патріарх, вид.]

– Номис Матвій. Українські приказки, прислів”я і таке інше. Саут-Бавнд-Брук. Н.Дж., 1985.

„Любому Сергію Білоконю на добрий спогад про колишнього бравого козака І-го кінного полку Костя Гордієнка, а сьогодні підтоптаного, з уже з (sic) сильно надщербленим серцем слуги Божого. + Мстислав. 5/IV – 90. Укр. Єрусалим на чужій чужині. Оселя Ап. Андрія Первозванного в США. С.Бавнд Бруку. Н.Дж.”

„Панові Сергієві Білоконеві від автора на згадку зустрічі в УНІГ”у. Богдан Струмінський. 19. IV.1990”.

„Ю.Шевельов ув Урбані. 28.6.90”.

„Сергію Білоконю з вдячністю за допомогу і за приємний час. Н.Кононенко. Київ. 28. VІІІ.90”.

„Видатному дічеві української культури, голові Київського Наукового Товариства ім.Петра Могили, високошановному і дорогому Сергієві Івановичу Білоконю з глибокою, щирою пошаною. Петро Одарченко. 16 червня 1993 р. Вашінґтон”.

Нитченко Дмитро.

– Нитченко Дм. Листи письменників. Мельборн, 1992.

„ВПоважаному й Дорогому С.І.Білоконеві, критикові й науковцеві, з найщирішою пошаною й подякою. Д.Нитченко. Мельборн. 25.ІІ.1992”.

– Нитченко Дм. Силуети. Мельборн, 1998.

„ВПоважаному й Дорогому науковцеві Сергієві Білоконеві із щирою пошаною й подякою за подарунок. Д.Нитченко. Донкастер, 12.10.1998. 23.[1?]2.98 р. (sic)”.

Оглоблин Олександер Петрович.

– Ohloblyn Oleksander. A History of Ukrainian Industry: Reprint of the three-volume study first published in Kiev in 1925 and 1931. Munchen: Wilhelm Fink Verlag, 1971 (= Harvard Series in Ukrainian Studies. Vol. 12).

"19.IV.1990. Дорогому Сергієві Івановичу Білоконеві – На знак глибокої пошани і щирої приязні. Олександер Оглоблин".

– Збірник на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина. Нью-Йорк: УВАН, 1977. С. 28 (= Науковий збірник / УВАН у США. Том ІІІ).

"19.IV.1990. Дорогому Сергієві Івановичу Білоконеві – Моєму шановному співбратові по Модзалевському і Нарбуту – На добру згадку про нашу зустріч в Людлові. Олександер Оглоблин" .

Одарченко Петро (20 серпня 1903 – 12 березня 2006 року)

Падох Ярослав.

– Падох Ярослав. Суди й судовий процес старої України: Нарис історії. Нью-Йорк та ін., 1990 (= ЗНТШ. Том 209).

„З приязню й пошаною проф. Сергієві Білоконеві з нагоди відвідин НТШ в Новому Йорку. Ярослав Падох. 26.6.93”.

Прокоп Мирослав.

– Прокоп Мирослав. Україна і українська політика Москви. Ч. І. Мюнхен, 1956.

„Вельмишановному Панові Сергієві Білоконеві зі щирою пошаною Мирослав Прокоп. Нью-Йорк, 18 березня 1990”.

– Напередодні незалежної України. Нью-Йорк та ін.: НТШ, 1993.

„Шановному Панові Докторові Сергієві Білоконю з привітом і пошаною Мирослав Прокоп. Нью-Йорк, 13 червня 1998 р.”

Соловей Дмитро Федорович (1988-1966).

– Петренко П.Й. Один з останніх могікан: Пам”яті Дмитра Солов”я. Нью-Йорк; Дітройт, 1968. 31 с.

„С.І.Білоконеві з приязню – Оксана Соловей. Урбана, 30.VI.90”.

Стецько Ярослав.

– Стецько Ярослав. Твори. Том 1. Українська визвольна концепція. Б.м.: ОУН, 1987.

„Для великого українського науковця-патріота проф. Білоконя Сергія. Слава Стецько. Київ. 21/VI.1996”.

Струмінський Богдан. Див.: Мстислав.

Шевельов (Шерех) Юрій Володимирович.

– Шерех Юрій. Не для дітей: Літературно-критичні статті і есеї. Пролог, 1964.

„Сергієві Івановичу від автора, захо[п]леного ерудицією і «personality». ЮШ.[ерех] НЙорк, 30.7.90”.

– Шерех Юрій. Друга черга: Література; Театр; Ідеології. Сучасність, 1978.

„Сергієві Івановичу на добру пам”ять (на жаль, не віршем) від Автора. 21.3.90”.

Див. також: Мстислав.

Ясінський Богдан (1923-2002).

– “Літературно-науковий вістник”: Покажчик змісту, Том 1-109, 1898-1932. К.; Нью-Йорк: Смолоскип, 2000. 542 (+ 2) с. (= ЗНТШ. Том 213).

„Дорогому Сергієві Білоконю з повагою Богдан Ясінський. Київ. 15 грудня 2000”.